Tillidsfolk vil ikke være partisoldater

Af | @GitteRedder

De nye tillidsrepræsentanter er ikke længere automatisk socialdemokrater og tænker i det hele taget bredere og slet ikke så partipolitisk som tidligere, melder stort set alle LO-forbund. Forsker kalder det en naturlig udvikling, som fagbevægelsen må forholde sig til, mens LO-formand Hans Jensen vil genoplive den politiske debat på arbejdspladserne.

Tillidsrepræsentanten, der stiger op på ølkassen i fabrikshallen og gjalder »kammerater«, inden han tager fat på at fremme Socialdemokraternes synspunkter, er en saga blot. Stort set alle LO-forbunds meldinger til Ugebrevet A4 lyder, at tillidsrepræsentanterne i dag er mere orienteret mod det nære og tænker langt mindre partipolitisk end tidligere.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at tillidsrepræsentanterne er blevet mindre politiske. Og i dag er tillidsrepræsentanten også mindre tilbøjelig til at tage den politiske diskussion på arbejdspladsen, fordi han ved, at kollegerne ikke gider,« siger Steen Andersen, næstformand i Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD).

I Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) kan Jane Egholm, konsulent i oplysningsafdelingen, bekræfte, at også KAD-tillidsrepræsentanterne i dag er væsentlig mindre partipolitiske end for ti og tyve år siden.

»De tænker generelt ikke så partipolitisk som tidligere. Mange har ikke noget politisk tilhørsforhold, og blandt dem, der har, er der kommet en større bredde,« siger Jane Egholm.

Nej til selskabsforening

Selv om LO-formand Hans Jensen er erklæret socialdemokrat, ser han det ikke nødvendigvis som noget problem, at tillidsfolkene ikke i samme grad som tidligere er flammende socialdemokrater og markedsfører partiet på arbejdspladserne. Men derimod ser han med stor bekymring på, at der ikke diskuteres så meget politik på arbejdspladserne længere.

»Fagbevægelsens styrke har bestået i, at vi kunne diskutere fag og politik i en sammenhæng og gøre det på vores arbejdsplads. Derfor har vi et kanonstort problem, hvis vi ikke kan genopdage betydningen af at diskutere politik på arbejdspladsen og stille krav til politikerne både lokalt, regionalt og på Christiansborg,« siger Hans Jensen.

Han forsikrer derfor, at LO’s bebudede stop for økonomisk støtte til Socialdemokraterne ikke også skal ses som et stop for at agere i det politiske landskab. Tværtimod skal LO ifølge Hans Jensen være langt bedre til at igangsætte politiske debatter, som bliver taget op ude på arbejdspladserne. Og det skal tillidsrepræsentanterne hjælpe med.

»En fagbevægelse skal skabe bedre vilkår for de medlemmer, den repræsenterer hver eneste dag. Det kan man kun gøre ved at handle politisk, og det er den forståelse, vi skal have ud på den enkelte arbejdsplads via tillidsrepræsentanten. Han skal ikke være agitator for et bestemt politisk parti, men for nogle politiske synspunkter, der gør det bedre for medlemmernes hverdag. En fagbevægelse uden en politisk holdning er ikke nogen fagbevægelse – det er en selskabsforening,« siger Hans Jensen.

Enkeltsager og netværk

Henrik Bang, lektor i statskundskab på Københavns Universitet, er langt fra overrasket over, at tillidsrepræsentanterne er blevet mindre partipolitiske. Det er tværtimod helt i tråd med den generelle tendens i befolkningen, som er træt af partipolitik og i højere grad tænker i enkeltsager og netværk. Og den tankegang bliver fagbevægelsen ifølge Henrik Bang nødt til at omstille sig til, hvis den vil bevare medlemmernes opbakning til at øve indflydelse på den politik, der udformes på Christiansborg.

»Ellers kommer fagbevægelsen til at mangle den legitimitet, som betyder, at man kan gøre sig gældende i det partipolitiske spil. Så vil man igen og igen skulle høre for, at man ikke har sine medlemmer bag sig,« siger Henrik Bang.

Han pointerer, at fagbevægelsen ikke skal se det som nogen fiasko, at tillidsrepræsentanterne ikke tænker så partipolitisk som tidligere. I stedet skal LO indrette sig efter, at medlemmerne er blevet mere individuelt orienterede og tilbyde dem netværk, hvor de kan være politiske på en anden måde end den gammeldags partipolitiske facon.

Flere forbund roser de nye tillidsrepræsentanter for at være dygtige og engagerede i deres job som tillidsrepræsentant og de nære opgaver på arbejdspladsen, men det betyder altså bare ikke, at de også nødvendigvis er politisk aktive og forsøger at fremme de politiske synspunkter på arbejdspladsen, som fagbevægelsen står for. Med andre ord er der tale om en lokal solidaritet, som først og fremmest retter sig mod de kolleger, tillidsrepræsentanten er valgt til at repræsentere.

Uddannelsessekretær John Nim fra Telekommunikationsforbundet (TKF) ser det ikke som noget negativt, at tillidsrepræsentanterne ikke længere er svorne socialdemokrater, der fungerer som partiets forlængede arm på arbejdspladserne.

»Tillidsrepræsentanterne retter sig ikke bare ind efter fårehyrden, og det er meget positivt. Vi mærker generelt en mere selvstændig stillingtagen til konkrete problemstillinger, hvor tillidsrepræsentanterne er kritiske og også stiller spørgsmålstegn ved det, de hører fra forbundet og fagbevægelsen,« siger John Nim.

S-støtte smuldrer

Også Socialdemokraterne oplever, at tillidsrepræsentanter og lønmodtagere svigter det gamle arbejderparti. En Gallup-undersøgelse i Ugebrevet A4 i juni viste, at valget i november 2001 for første gang i danmarkshistorien bød på borgerligt flertal blandt arbejderne. Derudover er den aktive støtte blandt tillidsrepræsentanterne på retur, hvilket også symboliseres ved, at et stort socialdemokratiske netværk med cirka 8.000 tillidsfolk og socialdemokratiske kontakter på arbejdspladserne er smuldret inden for de seneste år. Fagligt-Politisk Sekretariat, som vedligeholdt og sendte oplysningsmaterialer ud til tillidsfolkene, har drejet nøglen om, og endelig har LO netop bebudet, at man vil sløjfe den økonomiske støtte til partiet.

Henrik Bang mener ikke, at det er ubetinget negativt for det traditionelt store arbejderparti, fordi det derved også har mulighed for at komme ud af fagbevægelsens skygge og forny partiorganisationen. Men der er også store ulemper ved, at tillidsrepræsentanternes støtte smuldrer.

»Socialdemokraterne mister en kontakt nedad og udad, som partierne generelt ikke har i dag. Alle undersøgelser viser, at vælgerne vil have politikerne til at lytte til dem, og de viser også, at vælgerne ikke føler, at det sker i dag. Det problem kan blive yderligere forstærket, når man ikke længere har netværket blandt tillidsrepræsentanterne,« siger Henrik Bang.