Tillidsfolk får bevis på deres uddannelse

Af | @GitteRedder

Fagbevægelsens Kompetencecenter søsætter nu den første toårige diplomuddannelse for tillidsrepræsentanter. Fremover skal tillidsfolk skal have eksamensbeviser og papir på deres kvalifikationer. Den første uddannelse er rettet mod tillidsrepræsentanter i den offentlige sektor, og HK og Forbundet af Offentligt Ansatte er begejstrede.

Om en måned skriver 21 tillidsrepræsentanter historie. De sætter sig nemlig til rette på den første toårige diplomuddannelse skræddersyet til tillidsrepræsentanter og godkendt af Undervisningsministeriet. Det betyder, at tillidsrepræsentanterne efterfølgende kan bruge diplomet til at søge ind på en videregående uddannelse på for eksempel masterniveau, eller de kan bruge det som springbræt til en ny karriere i erhvervslivet.

Det er Fagbevægelsens Kompetencecenter (FKC), som har udviklet uddannelsen og udbyder den i samarbejde med LO-skolen og Danmarks Forvaltningshøjskole. Og tanken bag det blot ti måneder gamle FKC er netop, at tillidsrepræsentanter og aktive i fagbevægelsen i langt højere grad skal have dokumentation for de kvalifikationer, de har fået gennem det faglige arbejde.

»Mange tillidsrepræsentanter og fagligt aktive har været igennem bunker af kurser uden nogensinde at have fået papir på det. Det frustrerer selvfølgelig mange, og ved at tilbyde nogle merit-givende uddannelser af høj kvalitet er det vores ambition at gøre det ekstra attraktivt at videreuddanne sig,« siger FKC-direktør Katja Kayser.

Kompromisløs uddannelse

Nyskabelsen er da også en succes allerede fra begyndelsen med venteliste til flere af FKC’s vidt forskellige kurser og med afvisning af ansøgere, der ikke lever op til kvalifikationskravene. For at sikre seriøsitet og et højt niveau dispenserer FKC ikke fra adgangskravene. Med andre ord er diplomuddannelserne ikke et beskyttet værksted, men et uddannelsessted, hvor der ikke er nogen nåde for dem, der ikke afleverer projektopgaver til tiden.   

Nogle af de nye FKC-uddannelser, der blåstemples af Undervisningsministeriet, giver ud over diplomet også merit i uddannelsessystemet uden for fagbevægelsen. Med andre ord skal en tillidsrepræsentant, der søger ind på en videregående uddannelse, have godskrevet sit arbejde som tillidsrepræsentant og de normale kurser i fagbevægelsens regi, så det tæller som en officiel kvalifikation til at komme ind på den nye uddannelse eller eventuelt kan erstatte et eller flere fag.

Målet for FKC er derfor også, at de uddannelser, som centret er med til at udbyde, konsekvent afsluttes med et eksamensprojekt og dermed et eksamenspapir, som deltagerne bagefter kan bruge til ikke blot at dokumentere deres kvalifikationer over for sig selv og andre, men også til at komme videre i uddannelsessystemet. Uddannelsen skal nemlig både gøre de fagligt aktive til dygtigere tillidsfolk, men også forbedre deres generelle muligheder på arbejdsmarkedet.

»De studerende bestemmer selv, om de vil gå til eksamen. Men jeg tror, at alle har en ambition om at gå til eksamen, for ellers ville de ikke være her,« siger Katja Kayser.

Flest HK’ere på skolebænken

Hun gav bolden op til den første diplomuddannelse for to uger siden – nemlig organisationslederuddannelsen for valgte og ansatte i forbundene og lokalafdelingerne – men nu kommer turen altså til tillidsrepræsentanterne. I første omgang kun til tillidsrepræsentanter i den offentlige sektor, hvilket er grunden til, at Danmarks Forvaltningshøjskole er med til at udbyde uddannelsen. Forvaltningshøjskolen har nemlig stor erfaring med at uddanne ledere og medarbejdere i det offentlige, og det har gjort det lettere at få godkendt uddannelsen i Undervisningsministeriet.

HK leverer hele 13 af de 21 tillidsrepræsentanter på den nye diplomuddannelse. Og i HK/Danmark har Erik Schlüter, undervisningskonsulent i kursusafdelingen, da også store forventninger til uddannelsen, som både skal gøre tillidsfolkene dygtigere, men også give noget reklameværdi i kampen for at skaffe nye tillidsrepræsentanter.

»Vores tillidsrepræsentanter skal meget gerne kunne matche lederne i den offentlige sektor, og i den forbindelse er uddannelse selvfølgelig meget vigtig. Men hvis vi kan lokke med en uddannelse, bliver det også mere attraktivt at være tillidsrepræsentant. Det kan gøre det nemmere at hverve nye tillidsrepræsentanter og genskabe den respekt om tillidsmanden, som der var tidligere,« siger Erik Schlüter.

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) har fire tillidsrepræsentanter med på den første diplomuddannelse, og forbundsformand Dennis Kristensen hæfter sig også ved, at diplomuddannelsen giver formel anerkendelse i form af et eksamensbevis, når uddannelsen er slut. Han mener nemlig, at anerkendelse – også gerne i form af løntillæg – er alfa og omega, når der skal hverves nye tillidsrepræsentanter.

Dennis Kristensen ser kun fordele ved diplomuddannelsen, som både på kort sigt giver bedre tillidsrepræsentanter til gavn for FOA-medlemmerne, men også på længere sigt giver tillidsfolkene en personlig udvikling, så de føler, at de har dygtiggjort og bevæget sig ved at være tillidsrepræsentant.

Uddanner sig ud af LO-forbundene

Når et af uddannelsens mål er, at man efterfølgende kan videreuddanne sig eller søge videre på arbejdsmarkedet, betyder det i realiteten, at man via diplomuddannelsen kan uddanne sig ud af LO-forbundene. Fagbevægelsen betaler kort sagt for uddannelser, der kan betyde, at de fagligt aktive måske om få år i stedet er ledere eller medlem af et forbund under for eksempel Akademikernes Centralorganisation. Det erkender både Erik Schlüter og Dennis Kristensen, men de ser det ikke som noget negativt.

»Det er selvfølgelig umiddelbart kedeligt, hvis tillidsrepræsentanterne på sigt forlader FOA, og det kan være et praktisk problem. Men det er i virkeligheden positivt, fordi vi skal se det som et udtryk for, at vi har givet dem en uddannelsesmæssig ballast og en personlig udvikling, som vi skal være stolte af,« siger Dennis Kristensen.

Han køber heller ikke en frygt for, at diplomuddannelsen vil tiltrække de forkerte tillidsrepræsentanter, som blot bliver tillidsfolk for at få en betalt uddannelse, der kan føre dem videre i deres egen karriere.

»Der er så mange opgaver som tillidsrepræsentant, at folk kun bliver det, hvis de virkelig brænder for at gøre en indsats for deres kolleger. Og netop derfor er det også så vigtigt, at vi sørger for at anerkende deres indsats,« siger Dennis Kristensen.

FKC-direktør Katja Kayser forsikrer, at det også er meningen, at tillidsrepræsentanter på det private arbejdsmarked senere skal have muligheden for at tage en diplomuddannelse.

»Derudover er vi også i fuld gang med at udvikle nogle merkonomuddannelser møntet på både offentligt og privatansatte tillidsrepræsentanter. I samarbejde med en håndfuld handelsskoler og fagforbund rundt omkring i landet vil vi prøve at skabe en merkonomuddannelse specielt med udgangspunkt i tillidsrepræsentantens opgaver,« siger Katja Kayser.