Tilbud til politikere: Spring boligkøen over

Af

Boligselskabernes Landsforening og boligselskabet KAB vil uden om ventelisten tilbyde folketingspolitikere lejligheder i almene boligområder. Vi har spurgt direktør i KAB Jesper Nygård, hvad meningen er.

I tilbyder folketingspolitikere at få en lejlighed uden om køen af boligsøgende. Hvad vil I have ud af det?

»For 20-25 år siden boede hver fjerde af Folketingets medlemmer i en almen lejebolig. I dag er der mig bekendt kun to folketingsmedlemmer, der bor i alment boligbyggeri. Det er et problem, at politikere og almindelige mennesker ikke bor samme sted. Hvis man ikke deler oplevelser og erfaringer, er det ikke muligt at bygge bro mellem grupper i samfundet. Så er der ingen sammenhængskraft. Samtidig vil vi gerne skaffe bolig i København til folketingsmedlemmer med fast bopæl vest for Storebælt.«

Gider en politiker fra Herning bo i to værelser i en ghettobebyggelse som Tingbjerg ved København, hvor I har boliger?

»Man skal ikke fremstille Tingbjerg og andre udsatte boligområder som nogle forfærdelige steder at bo. Det er vores erfaring, at helt almindelige mennesker som lærere og sygeplejersker gerne vil bo der. Både i det almindelige boligbyggeri og udsatte områder.«

Er det en provokation, eller tror du seriøst, det her kan styrke sammenhængskraften i samfundet?

»Vores tilbud er oprigtigt ment. Folketingets Præsidium overvejer nybyggeri af små boliger forbeholdt folketingspolitikere, men der er masser af små en- og to-rums boliger i København. Vi har derfor skrevet til Folketingets formand, Thor Pedersen, og tilbudt at stille nogle af dem til rådighed.«

Kender politikerne for lidt til virkeligheden uden for Christiansborgs tykke mure?

»Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor dygtige folketingspolitikerne er til at have kontakt med deres vælgere, og det her er ikke et forsøg på at nedgøre politikerne. Men samfundet bliver mere og mere opdelt, og der er brug for at række hånden frem ved, at forskellige befolkningsgrupper møder hinanden i hverdagen.«

En folketingspolitiker og samfundets svageste bliver vel ikke pot og pande ved at dele trappeopgang?

»Selvfølgelig er en fælles trappeopgang ikke i sig selv en nøgle til at lære hinanden godt at kende.

Men kendskab giver venskab, og det ville komme alle til gode, hvis politikerne vidste mere om, hvordan det er at bo til leje i en almen bolig.«

Er det ikke urimeligt for folk på venteliste til en bolig, at I vil lade politikere komme forrest i køen?

»At vi stiller 10-20 boliger til rådighed for politikere går ikke ud over dem på venteliste. Vi har 50.000 almene boliger, hvoraf de 5.000 bliver ledige på et år. I den sammenhæng er det her ingenting. Og folketingspolitikere er i en særlig situation, fordi de ikke ved, hvornår der udskrives valg, og om de bliver valgt ind.«

Er det så bare et klodset forsøg på at bestikke politikerne til at føre en boligpolitik til gavn for jer?

»Nej. Det er et velment forsøg på at mindske opsplitningen i samfundet og at lave en lavpraktisk boligløsning for en lille gruppe politikere.«