TIB slår fast, at drøftelserne med SiD og KAD er direkte fokuseret på en storfusion.

Af | @JanBirkemose

De første udmeldinger om det nye samarbejde mellem Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB), Specialarbejderforbundet (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) har ikke været helt præcise om, hvad formålet er. Men nu lægger forbundsformand Arne Johansen fra TIB alle kortene på bordet:

»Pejlemærket hos os er, at vi sammen med SiD og KAD vil skabe en ny organisation. Når man lægger noget sammen, kalder man det en fusion, men som byggemand vil jeg meget hellere sige, at vi er i gang med at bygge en splinterny organisation,« siger Arne Johansen.

Indtil videre er der ikke lagt nogen køreplan for de kommende drøftelser om projektet, men Arne Johansen vil ikke afvise, at 2004, hvor alle tre forbund har ordinær kongres, kan blive tidspunktet, hvor der »vil ske nogle spændende ting.« Men det forudsætter, at projektet ikke løber ind i uforudsete problemer.

Mange peger allerede nu på, at forbund med næsten 500.000 medlemmer, der har vidt forskellige uddannelser, arbejdsgivere og arbejdstilværelse vil være svære at samle til fælles fodslag. Men det, mener Arne Johansen, er en alt for traditionel anskuelse.

»Det, medlemmerne efterspørger i dag, er, at de har den direkte hjælp og service, der kan vejlede og råde dem. Det tror jeg faktisk overskygger tidligere tiders forbundsegoismer. Selvfølgelig skal vi acceptere, at der er forskellige fagområder med forskellige behov. Men som jeg ser det, er det ikke anderledes, end at alle medlemmer har forskellige behov i løbet af deres liv, og at det er behov, som vi også skal kunne opfylde.«

»Medlemmernes hverdag og serviceønsker ændres hele tiden, og derfor skal vi være i bevægelse for at sikre det nødvendige sikkerhedsnet, service og kvalitet. Med den styrke, der ligger i en ny organisation, vil vi kunne være betydeligt mere tætmasket, end vi er i dag,« siger Arne Johansen om TIB, der i dag har 32 lokalafdelinger. Til sammenligning har SiD knap 300.

En stor del af de opgaver, som i dag varetages af LO for forbundene, vil et kommende storforbund selv kunne klare. Arne Johansen mener derfor, at der vil blive tale om et smallere LO.

»Helt enkelt betyder det, at langt flere opgaver vil kunne klares i forbundet. Det er for eksempel ikke LO’s opgave at have tre socialrådgivere og lave medlemshvervning. Derimod er det LO’s styrke at arbejde med de centrale og koordinerende opgaver inden for det sociale, fagretlige og overenskomstmæssige område,« lyder det fra Arne Johansen.