TIB og SiD i giftetanker

Af | @JanBirkemose

Forbundet Træ-Industri-Byg har besluttet at drøfte tættere samarbejde med SiD og KAD.

Endnu inden Specialarbejderforbundet (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) er blevet fusioneret, har de to forbund inviteret et tredje forbund, Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB), til at deltage i fremtidsplanerne. Onsdag besluttede hovedbestyrelsen i TIB, at forbundet skal svare ja tak til invitationen.

Initiativet er kraftigt påvirket af beslutningen om en fusion mellem de to arbejdsgiverorganisationer BYG og Danske Entrepenører til det ny Dansk Byggeri per 1. januar 2003. Det skaber behov for en stærk modpart hos fagbevægelsen i byggebranchen, erkender både TIB og SiD.

»TIB kunne være en spændende samarbejdspartner for SiD. Vi har i forvejen en stærk bygge- og anlægsgruppe. Vi står stærkt på industrisiden, og vi har en god lokal forankring, som står stærkt ude på arbejdspladserne,« siger SiD’s forbundsformand Poul Erik Skov Christensen.

Om drøftelserne ender i egentlige fusionsplaner, undgår både SiD og TIB at kommentere.

»Vi har fra SiD fået en invitation til at indgå i nogle drøftelser, og vi har vurderet, at det absolut er en sag, vi bør overveje nærmere. Så må de videre drøftelser vise, om der er basis for etablering af en endnu stærkere fælles forbundsstruktur,« siger TIB’s forbundsformand Arne Johansen.