Thorning får brug for en europaminister

Af Anne Marie Boesen
| @GitteRedder

Når den nye regering bliver præsenteret i løbet af få dage, bør der iblandt ministrene være en nyudnævnt europaminister, der skal trække læsset i forbindelse med det kommende EU-formandskab, mener flere forskere og medlemmer af Europa-Parlamentet. For selvom EU-formandskabet har ændret karakter og mere handler om forvaltning end om at sætte politiske mærkesager på dagsordenen, kræver det masser af rejser og opmærksomhed især i forhold til Europa-Parlamentet.

Foto: Illustration: Thinkstock

BON JOUR. Om tre måneder overtager Danmark formandskabet for EU. Dermed bliver en nydannet regering med Helle Thorning-Schmidt (S) i spidsen kastet ud i en stor politisk og ressourcekrævende opgave. I et kriseramt og gældsplaget Europa er det, ifølge flere eksperter, vigtigere end nogensinde, at et formandskab forvaltes effektivt, og det kræver en dedikeret europaminister til at pleje forbindelsen til det efterhånden temmelig magtfulde Europa-Parlament.

Professor og leder af Center for Europæiske Studier på Københavns Universitet Marlene Wind mener, at det eneste rigtige for en ny statsminister er at udpege en europaminister.

»Der er slet ingen tvivl om, at det er fornuftigt med en europaminister. I dag har Europa-Parlamentet fået så stor magt og indflydelse, og hvis man ikke under et formandskab plejer parlamentet rigtig grundigt, risikerer man, at parlamentet modarbejder én, og det er ikke særlig rart som formandsland,« siger Marlene Wind.

Hun peger på, at en statsminister umuligt kan varetage alle de opgaver, som et formandskab kræver.

»Helle Thorning skal svæve over vandene, og der vil være masser af arbejde for hende alene med krisehåndtering, rådsmøder og så videre. Det vil være helt uoverskueligt, hvis en statsminister samtidig skal varetage relationen til Europa-Parlamentet,« siger Marlene Wind.  

Et signal om EU er vigtigt

Også leder af Institut for Globalisering og Europæiske Studier på Roskilde Universitet Gorm Rye Olsen, mener, at Danmarks kommende statsminister bør udvide sin regering med et Europaministerium. Og det skal ikke bare være i anledning af formandskabet i første halvdel af 2012, men mere permanent.

»Det er en rigtig god idé at oprette et Europaministerium. Det vil sende et signal om, at EU-politik er vigtigt – på linje med socialpolitik, uddannelse og kultur,«, siger Gorm Rye Olsen.

I alle de år, hvor Danmark har været medlem af EU, er det ifølge Gorm Rye Olsen ikke lykkedes at få europapolitik integreret i dansk politik.

»Vi har ikke opdaget at store dele af den økonomiske politik, udenrigspolitikken og mange andre centrale politikområder i høj grad er bundet op på EU-politik. Det kan vi ikke få ind i vores hoveder, og et eksempel er jo den netop overståede valgkamp, hvor EU ikke blev diskuteret på trods af, at EU i de næste mange år vil være ekstremt afgørende for måden at føre politik på herhjemme,« siger han.

Haarder har haft titlen

Da statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tilbage i 2002 varetog det danske formandskab udpegede han daværende integrationsminister Bertel Haarder (V) til europaminister uden portefølje. Venstres formand Lars Løkke Rasmussen (V) offentliggjorde under valgkampen, at han helt sikkert ville udnævne en europaminister, og dermed spillede han mere klart ud end Helle Thorning-Schmidt, der hidtil har holdt kortene tæt til kroppen angående netop det spørgsmål.

Men Gorm Rye Olsen mener ikke, at en europaminister bare skal være en midlertidig ordning.

»Det skal ikke bare være et ad hoc ministerium som under Bertel Haarder, men et permanent ministerium,« siger han og tilføjer, at et permanent Europaministerium også kunne sikre at europapolitikken på tværs af ministerier blev samordnet.

I dag har Sverige, Finland, Irland, Tjekkiet og Frankrig europaministre, hvor en portefølje er tilknyttet. En håndfuld medlemslande som Tyskland og Spanien har en viceminister eller en statssekretær under udenrigsministeriet med ansvar for EU-anliggender. Men i langt de fleste lande ligger EU under udenrigsministeriet, viser en opgørelse fra folketingets EU-oplysning.  

Dertil kommer at flere lande udpeger midlertidige Europaministre mens de varetager formandskabet.

Også minusser ved europaminister

Europaforsker på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Derek Beach mener også, at Helle Thorning-Schmidt skal overveje, at udpege en europaminister til at være ’koordinerende aktør’ i forbindelse med det danske formandskab. Men der er også minusser ved at oprette et nyt ministerium, påpeger han.

»I stedet for at oprette et nyt ministerium, hvor man importerer medarbejdere fra både statsministeriet og udenrigsministeriet, kunne Helle Thorning samle det hele i Udenrigsministeriet, der i forvejen har erfaring med EU-arbejdet. Desuden vil en udenrigsminister på den europæiske scene have mere pondus end en europaminister,« siger Derek Beach.

Blandt de 14 danske medlemmer af Europaparlamentet mener flere, at det er en nødvendighed med en europaminister under formandskabet.

Venstres medlem af Parlamentet Morten Løkkegaard har tidligere talt varmt for en europaminister, og også det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Britta Thomsen anbefaler sin partiformand og kommende statsminister at udpege en europaminister.

Britta Thomsen understreger, at forventningen blandt parlamentarikerne er, at en minister eller viceminister fra formandslandet følger debatter i plenarsalen og deltager i møder.

»Det duer ikke at sende en embedsmand af sted til at følge debatter i Europa-Parlamentet, det vil i hvert fald provokere mange. I Danmark har vi hverken statssekretærer eller viceministre som i andre lande, og derfor er det en rigtig god idé at udnævne en europaminister,« siger Britta Thomsen.

Ifølge hende skal en europaminister mestre flere sprog og være indstillet på masser af politisk rugbrødsarbejde og en fyldt mødekalender.

»Der bliver nok at holde styr på under formandskabet, og derfor bliver det fuldtidsarbejde at være europaminister,« fastslår hun.

Helle alene blandt blå slips

Uanset om Radikale, SF og Socialdemokraterne beslutter sig for at oprette et europaministerium eller ej, er forskerne enige om, at den økonomiske krise vil dominere det danske EU-formandskab. I et Europa, der fattes penge, får en nyvalgt socialdemokratisk regeringsleder ikke mange muligheder for at sætte store fingeraftryk på den politiske kurs, fremhæver samtlige EU-forskere. Det er nemlig EU-budgettet for de kommende år, der står øverst på dagsordenen under det danske formandskab.    

»Det vil være meget svært at sætte nogle andre blødere dagsordener, fordi alt sammen vil stå i skyggen af den økonomiske krise. Det efterlader ikke særlig meget rum til store ideologiske projekter. Selvfølgelig skal Helle Thorning forsøge at sætte nogle fingeraftryk og arrangere en konference om grøn vækst, arbejdsmarkedspolitik, ligestilling eller noget helt fjerde, men i bund og grund vil det blive vanskeligt,« siger Marlene Wind.

I dag er der, foruden Danmark, kun socialdemokratiske regeringsledere i Spanien, Østrig, Slovenien og Grækenland, og dermed kommer Helle Thorning til at tilhøre et lille rødt mindretal blandt et stort flertal af borgerlige regeringsledere. Dertil kommer, at spanierne ifølge meningsmålingerne vrager deres socialdemokratiske regering ved det kommende valg i november, og dermed er der kun fire socialdemokratiske statsministre blandt de 27 EU-lande ved årsskiftet.

Presset økonomi ophæver partiskel

Men professor Marlene Wind understreger, at fordi Europas budget er så presset, gør det ingen forskel, om der sidder en rød eller blå regering for bordenden under formandskabet.

»De ideologiske forskelle mellem rød og blå i Europa bliver lidt ophævet på grund af den økonomiske alvor. Der er nemlig konsensus omkring hvilken vej man skal bevæge sig. Og Helle Thorning vil alene blive vurderet på, om hun kan levere et effektivt, beslutningsdygtigt og gnidningsfrit EU-formandskab,« konstaterer Marlene Wind.

Heller ikke Derek Beach mener, at de mange borgerlige regeringsledere vil gøre formandslivet svært for den socialdemokratiske Helle Thorning.

»I dag er formandskabet først og fremmest en forvaltningsopgave, hvor man som formandsland skal sikre gode forhandlinger mellem ministerråd og parlamentet. I gamle dage kom et formandsland med egne mærkesager og satte en ny retning for EU. Sådan er det ikke længere, og derfor kommer Helle Thorning ikke til at møde modstand fra andre europæiske regeringsledere. Det er det borgerlige flertal i Europa-Parlamentet, der er den største udfordring,« siger Derek Beach og peger igen på, at enten en europaminister eller en udenrigsminister skal have ro og ressourcer til at pleje kontakterne til parlamentarikerne.

Tony Blair-effekt

Også Gorm Rye Olsen fra Roskilde Universitet anfører, at ideologiske forskelle i dag betyder langt mindre i Europa end for 10, 20 og 30 år siden. Det er snarere nationale særinteresser og om man er med i de gældsplagede sydeuropæiske lande eller de nordeuropæiske, der skiller vandene, påpeger han.

»Men Helle Thorning vil have en række fordele ved at være en ung kvinde, og derfor vil der blive lagt mærke til hende. Hun kommer ikke væltende ind fra syvende kartoffelrække og skal til at forholde sig til EU som institution, og hvad det er for nogle slåskampe og skillelinjer, der går i Europa. Helle Thorning kan det hele i forvejen, og derfor tror jeg, at hun vil stå meget stærkt blandt de europæiske regeringsledere. Hun vil have en større autoritet, og fordi hun kommer fra Danmark og har den personlighed, køn og politiske baggrund, vil hun kunne få gennemslagskraft,« mener han.

Mere end at sætte sit præg på EU-formandskabet i seks måneder vurderer Derek Beach fra Aarhus Universitet, at Helle Thorning kan få politisk indflydelse i ministerrådet.

»Vi danskere overdriver betydningen af EU-formandskabet, hvor man kun kan vinde prestige på at køre et effektivt formandskab. Men det bliver ikke Helle Thorning, der skal mødes med Europa-Parlamentet, men derimod en europaminister eller en udenrigsminister. Så der, hvor hun kan få gennemslagskraft, er indenfor det europæiske råd. Og her tror jeg godt, at der kan opstå sådan en Tony Blair-effekt. Det er nye vinde og spændende at få en Helle Thorning, der har en uddannelse fra Brugge og en fortid i Europa-Parlamentet,« siger han.