KRIG

Tal fra AES: Traumatiserede veteraner får erstatning som tidligere

Af

Advokat og Hærens Konstabel og Korporalforening fastholder, at veteraner i dag får flere afslag med urimelige begrundelser. Det sker selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) nu fremlægger tal, der viser, at veteraners ansøgninger om erstatning for PTSD og depression i 2016 ikke er blevet afvist hyppigere.

Afviste og anerkendte sager om PTSD blandt soldater fordeler sig i 2016 på nogenlunde samme måde som tidligere år. Men blandt de sidst tilkomne sager - dem som er anmeldt i 2015 - bliver langt flere afvist. Om denne tendens vil fortsætte er for tidligt at sige. 

Afviste og anerkendte sager om PTSD blandt soldater fordeler sig i 2016 på nogenlunde samme måde som tidligere år. Men blandt de sidst tilkomne sager - dem som er anmeldt i 2015 - bliver langt flere afvist. Om denne tendens vil fortsætte er for tidligt at sige.  Foto: Claus Fisker/Scanpix

Der er ikke sket et boom i afslag på erstatninger til soldater, som har fået posttraumatisk stress eller depression efter at have været i krig.

Fra januar til august i år har 36 procent af veteranerne fået afslag, som har søgt om erstatning for en psykisk arbejdsskade. I 2014 og 2015 var tallet omkring 35 procent.

Det viser tal, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) nu lægger frem.

Hærens Korporalforening og advokat Mads Pramming fortalte tidligere i september, at de oplever flere afslag i veteransager med den begrundelse, at soldaterne ikke havde været i nok fare.

Læs artikel: »Traumer hober sig op i nervesystemet. Det er dråbe på dråbe på dråbe«

Dengang fik A4 afslag på at se tal for afgørelser i 2016 fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men har i anden omgang fået oplysningerne alligevel. Ifølge AES dokumenterer tallene, at der ikke er ændret praksis:

»Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har ikke ændret praksis vedrørende veteraner og har ikke indført nye kriterier for anerkendelse. Vi har stor forståelse for, at danske soldater kan have været udsat for helt særlige belastninger under deres udsendelse,« skriver direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Anne Kristine Axelsson i en mail.

Begrundelserne er ændret

I september fortalte Mads Pramming, som repræsenterer mange veteraner, at langt størstedelen for øjeblikket får afslag. Det er stadig hans opfattelse:

»Jeg er ked af, at vi skal slås om de her tal. Vores oplevelse er, at det normale er at få afslag. Der må være sket noget et eller andet sted,« siger han og peger på, at tidligere var det sjældent at afvise sager på grund af, at soldater ikke havde været i fare nok. Nu dukker begrundelsen hyppigt op.

»Det er krænkende for mine klienter. Faktum er ud fra de sager, som jeg har siddet med, at afslag har været billedet de seneste tre måneder.«

Sager skal vurderes enkeltvis

Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) fortæller også, at flere sager i dag sendes til hjørne, fordi soldaterne ikke har været i tilstrækkelig fare.

Alting er ikke i den skønneste orden bare fordi der bliver anerkendes lige så mange sager som tidligere, mener Åse Lindeman, der er specialkonsulent i HKKF.

»Der er ingen, der siger, at det netop er én ud af tre sager, der skal afvises. Det afhænger af, hvordan sagerne er. Nogle år skulle der måske anerkendes 90 procent og andre år 40 procent,« siger hun.

Åse Lindeman peger på, at det vigtigste er at kigge på, om begrundelserne for afslagene er i orden.

»Her er der flyttet fokus, så flere afvisninger handler om farlighed. Det er ikke nok, at man kunne være blevet skudt. Hvis man ikke er blevet skudt, får man at vide, at det ikke var farligt. Det er en absurd udvikling,« siger hun.

Nye sager afvises oftere

AES havde tidligere en stor pukkel af veteransager, som man arbejdede sig igennem ved at behandle de ældste sager først.

En foreløbig opgørelse fra AES viser, at sager, som er anmeldt i 2015, bliver afvist i langt højere grad end sager, der blev anmeldt i årene til og med 2014. Blandt sagerne, der er anmeldt til og med 2014 blev omkring 35 procent afvist. Men for de sager, der blev anmeldt i 2015 drejer det sig om hele 52 procent. 

AES mener dog, at det er alt for tidligt at sige noget om tendenser i sagerne fra sidste år, fordi mere end halvdelen endnu ikke er afsluttet. Dermed er det endnu for tidligt at sige, om 2015-sagerne kan sammenlignes med de tidligere sager. Men advokat Mads Pramming er dog ikke i tvivl om, at de nyeste tal viser en ændring i praksis hos AES.

»Tallene viser klart, at flere sager afvises,« siger han.

Ifølge Mads Pramming har sagerne anmeldt i 2015 den samme tyngde som tidligere sager.