Tag-selv-bord på slagterierne

Af

Slagteriarbejdernes fagforbund, NNF, foreslår nu, at det enkelte medlem selv får lov at bestemme over en del af lønsummen, som de efter eget valg kan bruge til løn, ferie, pension eller uddannelse. NNF vil fremføre ideen ved overenskomstforhandlingerne til foråret. Arbejdsgiverne er umiddelbart positive.

Det enkelte medlem skal have mere indflydelse. Det er tanken bag, at Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) nu spiller ud med et forslag, der nærmest lyder, som var det taget ud af Venstres partiprogram: »Frit valg til slagteriarbejderne«. Ideen er, at den enkelte slagteriarbejder selv skal bestemme, hvordan 2,5 procent af lønsummen skal anvendes. Valget skal stå mellem højere løn, mere pension, en uges ferie med fuld løn eller to ugers selvvalgt uddannelse med fuld løn.

Det er formanden for NNF’s landbrugsgruppe, Mogens Hjorth, der kommer med den opsigtsvækkende idé, som er det første konkrete udspil inden overenskomstforhandlingerne på slagteriområdet til foråret. Mogens Hjorth er blevet inspireret af en lang række medlemsmøder, hvor over 3.500 slagteriarbejdere har deltaget. Her har det været helt tydeligt, at slagteriarbejderne har vidt forskellige ønsker til den nye overenskomst.

»Nogle unge vil gerne have mere fritid sammen med børnene. Ældre prioriterer måske pension og tryghed højere. Hvorfor ikke lave det sådan, at den enkelte selv kan bestemme over noget af overenskomsten og vælge det, der er vigtigst for ham eller hende lige nu,« spørger Mogens Hjorth.

NNF skal dog stadig ved overenskomstforhandlingerne forhandle generelle forbedringer hjem til medlemmerne, men Mogens Hjorth forestiller sig, at den enkelte medarbejder gradvist kommer til at bestemme mere og mere. De 2,5 procent af lønsummen skal blot være en start, og Hjorth forestiller sig, at det kan udbygges, så medarbejderne hvert år kommer til at bestemme over en halv procent mere af lønsummen. Hvis frit-valgs-modellen bliver indført i 2003, kan slagteriarbejderne i 2008 selv bestemme, hvordan de vil anvende fem procent af lønsummen.

»Der er så meget snak om, at fagforeningerne ikke vil lade medlemmerne bestemme selv. Men det vil vi altså godt, hvis det bliver gennem rettigheder for medlemmerne og ikke noget, arbejdsgiverne bare kan diktere,« siger Mogens Hjorth.

Positive arbejdsgivere

Slagteriarbejderne vil i givet fald være den første større gruppe på det danske arbejdsmarked, som vil få den valgfrie overenskomstmodel, der bruges med stor succes i den svenske papirindustri. Og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet tror også, at det vil blive populært i Danmark.

»Meget tyder på, at det er fremtiden. Lønmodtagerne har mere forskellige ønsker end før i tiden, og de vil have mere indflydelse. Det får de med den valgfrie model,« siger Flemming Ibsen.

Arbejdsgiverne er også umiddelbart positive over for ideen. Dansk Industri, der fremover skal varetage overenskomstforhandlingerne for arbejdsgiverne i slagteribranchen, har generelt en meget positiv holdning til valgfrihed i overenskomsterne, og i den altdominerende danske slagterikoncern Danish Crown er administrerende direktør Kjeld Johannesen positiv over for ideen, uden dog at ville blande sig i overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Industri og NNF.

»Vi vil ikke kommentere overenskomstkrav – det overlader vi til arbejdsmarkedets parter. Men vi har i Danish Crown den grundholdning, at jo større indflydelse, den enkelte medarbejder har på disponeringen af egen løn, jo større tilfredshed får man i jobbet,« siger Kjeld Johannesen.

Inden arbejdsgiverne skal tage stilling til forslaget, skal det dog også diskuteres nærmere blandt tillidsrepræsentanterne på slagterierne. De blev præsenteret for ideen i slutningen af sidste uge, og Mogens Hjorth er nu spændt på, hvad de siger til hans planer.