Sygeplejersker vil ændre KTO

Af Lise Blom

Bitterhed over forårets overenskomstresultat får sygeplejerskerne til at søge nye samarbejdspartnere.

Sygeplejerskerne er utilfredse. De må leve med en overenskomst, som tre ud af fire af dem stemte nej til under forårets overenskomstforhandlinger. Sygeplejerskernes nej-stemmer vejede nemlig ikke tungt nok i forhandlingsfællesskabet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). Derfor kom utilfredsheden på dagsordenen under Dansk Sygeplejeråds (DSR) kongres i Odense i sidste uge.

Fra flere delegerede lød kravet om at komme ud af KTO-samarbejdet. Og DSR-formand Connie Kruckow, som samtidig er formand for KTO, modtog cirka 400 underskrifter med samme krav fra utilfredse medlemmer. Men under debatten efter formandens beretning var det alligevel et fåtal af delegerede, som krævede, at sygeplejerskerne skulle stå på helt egne ben. Og et flertal på 107 stemte derfor for den del af beretningen, som handlede om løn og ansættelsesforhold. Imod stemte 49 af de delegerede.

Formanden for Ringkøbing Amtskreds, Bodil Bang Carstensen, skældte fra talerstolen ud på de medlemmer, der tror, at sygeplejerskerne vil kunne forhandle et bedre resultat hjem alene.

»Det nytter ikke, hvis vi hver gang, vi får et overenskomstresultat, begynder at diskutere, at vi så bare kan melde os ud. Derved lægger vi ansvaret over på arbejdstagerside – i stedet for arbejdsgiverside,« sagde hun.

Og problemet for overenskomstforhandlingerne er netop arbejdsgiversiden – amterne og kommnunerne – som er bundet af aftaler med den siddende regering.

»Har vi overhovedet nogen forhandlingsret – eller er vi bare blevet forvaltere af en ramme,« spørger formand for Viborg Amtskreds, Poul Engholm.

»Vi skal samarbejde med andre for at skabe mere respekt om den offentlige sektor og det, at den koster penge,« fortsætter han.

Måske er svaret et forhandlingsfællesskab, som er delt op i brancher. Forslaget kom både fra flere delegerede, og det var også en del at formandens visioner.

»Det optimale vil være at udvide Sundhedskartellet til en egentlig Sundhedsbranche på tværs af hovedorganisationer. Jeg tror nemlig, at alle sundhedsorganisationerne samlet i én branche vil være i stand til at hive bedre resultater i land end sundhedsorganisationerne splittet ud hver for sig,« sagde Connie Kruckow.

Formanden har Forbundet af Offentligt Ansatte, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger i kikkerten til en ny Sundhedsbranche. Men lægerne har allerede tilkendegivet, at de ikke ønsker at forhandle løn sammen med sygeplejerskerne. Formanden mener dog, at det vil være muligt at forhandle for eksempel arbejdstidsaftaler sammen.