Sygefravær sætter nye rekorder i AF

Af | @GitteRedder

For fjerde år i træk er sygefraværet vokset blandt medarbejderne i landets 14 Arbejdsformidlings-regioner. Arbejdsmarkedsstyrelsens direktør vil nu systematisk undersøge årsagerne.

Mens regeringen ruger på planer for, hvordan man kan nedbringe sygefraværet på danske arbejdspladser, som samlet svarer til 140.000 fuldtidsstillinger om året, ligger en af statens egne arbejdspladser helt i top, når det gælder sygdom. Sammenlignet med resten af staten ligger sygefraværet for de ansatte i Arbejdsformidlingerne nemlig på 12,4 dage i gennemsnit i 2002, hvilket er markant over gennemsnittet for staten på 7,7 dage per ansat.

De seneste fire år er sygefraværet vokset år for år blandt de godt 2.100 ansatte i landets 14 AF-regioner, og det beklager direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Lars B. Goldschmidt.

»Sygefraværet er højt – også for højt – i AF-regionerne, og jeg har ikke nogen god forklaring på det,« siger Lars Goldschmidt og føjer til, at såkaldte frontliniemedarbejdere i det offentlige som for eksempel AF-medarbejdere og socialrådgivere generelt har højere sygefravær end lønmodtagere generelt.

Af Arbejdsformidlingernes årsrapport 2002, der netop er udkommet, fremgår det, at sygefraværet varierer stærkt fra AF-region til AF-region – fra 3,4 sygedage til 18 dage per medarbejder.

»Vi går nu i gang med at afdække årsagerne til de store regionale forskelle i sygefraværet, ligesom vi vil se på arten af sygefravær, om det er korttids- eller langtidssygemeldinger. Alt sammen med henblik på at fjerne de arbejdspladsbetingede årsager til sygefraværet,« siger Lars Goldschmidt. 

Ligesom de fleste andre statslige arbejdspladser har AF været udsat for massive besparelser efter regeringsskiftet, og ud over personalenedskæringer har medarbejderne skullet igennem en omstilling til den nye beskæftigelsesreform »Flere i Arbejde«, som rammer lige ned i AF-medarbejdernes væsentligste arbejdsfunktioner. Det stiller store krav til hver enkelt medarbejder om at deltage i kurser og efteruddannelse for umiddelbart at kunne betjene ledige efter ny og ofte kompliceret lovgivning.

Den svære omstilling til nye arbejdsmarkedsreformer sammen med nedskæringer kan stresse medarbejderne og skabe dårligt arbejdsmiljø, men Lars Goldschmidt tror ikke på, at det er forklaringen på det voksende sygefravær.

»Vi har været igennem en turbulent periode, men det har alle statslige arbejdspladser, uden at sygefraværet nødvendigvis er steget. Nu skal vi finde årsagerne, så vi kan gå i gang med at forebygge. Vi kan godt opføre os mere fornuftigt i forhold til sygefravær,« erkender han.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterer tirsdag 6. maj et oplæg til debat om, hvordan man får mindsket sygefraværet. Regeringsoplægget skal diskuteres bredt frem til efteråret, hvor regeringen går i gang med at forhandle med Folketingets partier om at begrænse sygefravær.