Syge ledige kan miste understøttelse

Af | @MichaelBraemer

LO ser problemer i regeringens udspil til ny lov om sygedagpenge. Den opererer nemlig med delvis raskmelding. Det gør loven om arbejdsløshedsunderstøttelse bare ikke.

FRAVÆRD Arbejdsløse, der bliver sygemeldt i mere end to uger, risikerer at miste deres understøttelse, hvis regeringen kommer igennem med sit udspil til en lov, der skal nedbringe antallet af sygedagpengesager og afkorte den periode, hvor folk modtager sygedagpenge.

Lovforslaget, som foreløbig har været i høring, lægger blandt andet op til, at kommunerne i højere grad skal benytte sig af delvise raskmeldinger for at få folk tilbage på arbejdsmarkedet.

Loven om arbejdsløshedsunderstøttelse ope-rerer imidlertid ikke med begrebet delvis: Her er man enten slet ikke eller fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Med en delvis raskmelding fra lægens og kommunens side vil den arbejdsløse derfor miste en væsentlig del af sin indtægt.

LO-sekretær Marie-Louise Knuppert mener, at der er tale om et alvorligt problem, som hun forventer, der vil være taget højde for, når det endelige lovforslag lægges frem.

»Ellers får vi en situation, hvor forsikrede ledige, der bliver delvis raskmeldte af kommunen, får reduceret sygedagpengene, uden at de kan få arbejdsløshedsdagpenge. Og i mange tilfælde vil hverken enlige eller gifte kunne få supplerende kontanthjælp. Det vil sætte dem i en alvorlig økonomisk klemme,« siger hun.

Den manglende overensstemmelse mellem på den ene side en sygedagpengelov, der opererer med delvis syge- og raskmeldinger, og på den anden side en lov om arbejdsløshedsunderstøttelse, der opererer med enten ingen eller fuld rådighed, er der allerede i dag.

I praksis har det imidlertid ikke udgjort noget problem, fordi kommunerne har afholdt sig fra delvis raskmelding af ledige sygemeldte. Den praksis frygter LO, at kommunerne vil ændre, når de ifølge den nye lov bliver presset i form af nedsat statslig refusion til sygedagpenge.