Sverige: Skamfuldt at bøje sig for højrepopulisme

Af | @GitteRedder

Den svenske statsminister, Göran Persson (S), der har et kæmpe forspring i alle meningsmålinger op til Rigsdagsvalget 15. september, sætter almindelige menneskers tryghed i centrum for en valgkamp, hvor han vil kunne være sig selv bekendt. Derfor skal der ikke tales stramninger på udlændingeområdet. Det ville være usagligt i en tid med god økonomi og rekordlav ledighed.

»Et parti i menneskers hverdag«. Sådan lyder Sveriges statsminister Göran Perssons slogan op til Rigsdagsvalget i Sverige 15. september. Et svensk skæbnevalg, der vil blive nøje studeret i de øvrige EU-lande, fordi Persson som den eneste socialdemokratiske regeringsleder i EU-kredsen ifølge meningsmålinger ikke bare vil holde skansen, men oven i købet gå frem. Og det i en tid, hvor højrevinde vælter den ene socialdemokratiske regering efter den anden i Europa, og hvor de nordiske naboer Norge og Danmark begge er gået markant til højre.

Det ydmyge socialdemokratiske slogan hinsidan er valgt med omhu. Og skal Göran Persson selv vurdere, hvorfor socialdemokraterne går frem i Sverige og tilsyneladende også undgår den eksplosive fremmedfjendtlighed, så hænger det direkte sammen med, at Socialdemokratiet er et parti i menneskers hverdag.

»Vi har hele tiden været meget optaget af, at det er os selv – socialdemokraterne – der skal være førende i samfundskritikken, også selv om vi har regeringsmagten. Det betyder, at de almindelige mennesker, der oplever problemer i deres hverdag, ikke føler sig overset eller opgivet af os, fordi vi viser respekt og lytter. Vi har bygget et fortrolighedsforhold op til udsatte mennesker, og vi skal leve op til den fortrolighed,« siger Göran Persson til Ugebrevet A4.

»Fremmedfjendtlighed og højreekstremisme findes hos almindelige mennesker, hvis de er utrygge og føler sig opgivet af de partier, hvor deres holdninger normalt kommer til udtryk, blandt andet Socialdemokratiet, andre midterpartier og fagbevægelsen. Føler mennesker sig ikke hjemme i nogen partier eller bevægelser, så kommer desperationen og dermed reaktionen: vi må stemme på det stik modsatte,« fastslår Göran Persson.

Usaglig højrepopulisme

Partilederen, der oprindeligt stammer fra Malmø, strutter af selvtillid og optimisme. Her er ingen tvivl om partilinjen. Populariteten, tror han da også selv, hænger nøje sammen med, at han står fast på nogle fundamentale socialdemokratiske værdier, som ikke skal gradbøjes for at løbe efter vælgerne – i modsætning til sin danske kollega, partileder Poul Nyrup Rasmussen, der har været rystet over vælgerflugten fra Socialdemokratiet og derfor også har valgt at tale om behovet for stramninger i udlændingepolitikken.

Göran Persson vil ikke kommentere den danske udvikling konkret, men om den generelle højredrejning i Europa siger han:

»I Sverige behøver vi ikke bøje os for højrepopulismen i Europa. Det et usagligt, og fremtidens generationer vil være skamfulde, når de ser tilbage på den politiske udvikling lige nu rundt omkring i Europa. At ligge under for højreekstremisme er usagligt, og når det skal vurderes om fem-ti år, vil man se, at det var en periode, hvor man ikke kunne være sig selv bekendt.«

Han understreger, at ud over nogle socialdemokratiske humanistiske værdier, så tilsiger en virkelighed med en god økonomi, en arbejdsløshed på under fire procent og faldende ungdomsårgange også, at man integrerer udlændinge på det svenske arbejdsmarked. Der er ganske enkelt brug for flere arbejdshænder, hvis velfærdssamfundet skal hænge sammen og finansieres.

Kartoffelmos eller tacos

I de valgmaterialer, som de svenske »Sosser« netop har sendt på gaden, eksisterer ordet stramninger slet ikke. Det er ikke kun ti minutter på Øresundsbroen, der adskiller de to nordiske broderpartier men også indfaldsvinklen og tonen i indvandrerdebatten. For Göran Persson lægger ikke skjul på, at verden er kommet til Sverige for at blive.

»Mere end 900.000 borgere er født uden for Sveriges grænser. Yderligere 800.000 personer har mindst en forælder, som er født i et andet land. Der tales mere end 150 sprog i Sverige. Så godt som alle verdens religioner er repræsenteret i Sverige. Verden findes ikke længere bare uden for Sveriges grænser – den findes i Sverige. Det er en enorm mulighed. Mangfoldigheden beriger samfundet. Vi kan vælge, om vi vil lave kartoffelmos eller tacos til middag. Vi kan vælge, om vi vil danse til Sven-Ingvars eller salsa fredag aften. Vi kan vælge, om vi vil gå ind og sætte os i moskéen, kirken eller synagogen for at få ro og lade tankerne svæve frit,« står der at læse i valgmaterialet.

De svenske socialdemokrater fornægter ikke, at der er problemer med udlændinge, men i stedet for at gøre de fremmede til syndebukke forsøger man at appellere til de svenske vælgere ved at tale op til dem. »Det svenske demokrati bygger på princippet om menneskers lige værd. Vi har lige rettigheder og pligter – men ikke lige muligheder. Mennesker med udenlandsk baggrund har ikke samme muligheder som dem med svensk baggrund. Hverken på arbejdsmarkedet, i uddannelserne, på boligområdet eller sundhedsområdet,« hedder det i en af valg-brochurerne.

LO-formanden Wanja Lundby-Wedin siger lige ud, at integrationen af de fremmede langt fra er lykkedes alle steder.

»Sverige er ikke vaccineret imod fremmedfjendskhed og racisme. Slet ikke. Men vi har et stærkt socialdemokrati, der tager kraftigt afstand fra enhver form for racisme. Og hele den politiske skala fra højre til venstre plus fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer tager afstand fra ethvert tilløb til fremmedfjendtlighed,« siger Wanja Lundby-Wedin.

»Andre steder i Europa spørger man sig selv, om man kan klare velfærden med udlændingene. Vi går skridtet videre og spørger os selv, om vi kan klare velfærden uden udlændingene,« fastslog LO-formanden på en nordisk arbejderkongres i Sverige i juni.

Stolte men ikke tilfredse

Svensk LO og socialdemokrati har en efter dansk sammenligning meget tæt alliance, og i svenske øjne er det helt naturligt, at LO poster mange millioner kroner i Socialdemokratiets valgkamp, ligesom LO direkte anbefaler at sætte kryds ved Socialdemokratiet.

Helt i tråd med parti-sloganet har LO et slogan op til valget i september, der slet og ret hedder »Vi er stolte, men ikke tilfredse«. Igen afslører sloganet, at fagbevægelse og partitoppen i fællesskab gør selvkritik til en dyd og selvros og fremmedfjendskhed til det værste af alle onder.

Troværdighed er for Göran Persson nøgleordet til at kunne fortsætte som statsminister i Stockholm:

»Vi skal være troværdige og løse problemerne for vælgerne. Lykkes vi ikke med praktisk politik, der berører folks hverdag, så vender de sig imod os. Frihed, tryghed og solidaritet er centralt for os, og så skal det hele være bevis for, at Socialdemokratiet gør noget godt for almindelige mennesker. Derfor skal vi hele tide være kritiske iagttagere af vores egen politik på sundhedsområdet, ældreplejen, folkeskolerne og arbejdsmarkedet. Men vi skal også turde melde ud, at usikkerhed og utryghed ikke er noget, som er forbeholdt almindelige mennesker. Det rammer også en statsminister. Globaliseringen betyder nemlig også, at vi hele tiden påvirkes af begivenheder udefra.«

»Som statsminister er der meget, som jeg ikke bestemmer og er herre over, fordi udviklingen bestemmes et andet sted. Derfor er jeg forsigtig med valgløfter og forsøger at få folk til at begribe, at lover vi for meget, er det ikke sikkert, vi kan holde det, fordi kræfter udefra pludselig kan ændre de økonomiske og politiske vilkår i Sverige.«

Arbejdsmarkedspolitikken står helt central i socialdemokraternes valgprogram.

»Hvis folk har et godt arbejde og kan forsørge sig selv, hvis de har adgang til sygehusbehandling, når de har brug for det, og skolerne og ældreplejen fungerer, så er der en tryghed, og det er Socialdemokratiets opgave at sørge for den tryghed,« siger Göran Persson.

Han betragter det som en selvfølge, at frihed, udsyn og overskud til at være solidarisk kommer i tilgift til trygheden.

Plads til alle

Udfordringen for de svenske socialdemokrater i en ny valgperiode bliver at gennemføre et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til de udstødte, der i dag holdes uden for et benhårdt og opslidende arbejdsliv. Bedre arbejdsmiljø, renere miljø, bedre sundhedssystem og fremtidens folkeskole står også højt på den socialdemokratiske dagsorden. Og så skal der være en bedre integration af indvandrere og flygtninge i Sverige.

»Vi diskuterer også integrations-problemer i Sverige, men på en anden måde, end I danske gør,« konstaterer Göran Persson og afviser, at der er tabuer i den svenske udlændingedebat.

Er Sverige i en position til at kunne kritisere Danmark for sin udlændingepolitik?

»Vi er en del af den samme union, og vi er også naboer, der gerne vil påvirke hinanden. Lige så oprørte en del danskere kan være over Barsebäck, lige så oprørte er en del svenskere – og jeg selv inklusive – over den danske flygtninge- og asylpolitik. Det skal vi turde sige lige ud til hinanden.«