Sverige i centrum

Af

Cirka en million polakker og estere ser Sverige som et land, de inden for de næste fem år kunne finde på at søge arbejde i. Dermed er Sverige fem gange så populært som Danmark. Svensk LO-formand mener, at indvandringen kan dæmme op for illegalt arbejde.

Hvis nogen i den danske centraladministration eller fagbevægelse får sved på panden over det antal estere og polakker, der overvejer at søge job i Danmark, så kan de tænke på deres svenske kolleger. Sverige står nemlig over for en gigantisk udfordring, hvis landet skal opsuge det store antal polakker og estere, der efter EU’s udvidelse kunne finde på at søge til Sverige. Det viser resultaterne fra Ugebrevet A4’s Gallup-undersøgelse, der kortlægger lysten til at rejse mod vest for at lede efter arbejde.

Halvdelen af alle estere, der inden for de næste fem år kunne finde på at rejse ud for at arbejde, peger nemlig på Sverige som et af de tre lande, de helst vil rejse til. Det svarer til cirka 120.000 estere.

Dertil kommer, at et meget stort antal polakker ser Sverige som et attraktivt land. 21 procent af de polakker, der ikke vil afvise, at de vil rejse ud for at arbejde, nævner Sverige. Det svarer til omkring 2,8 millioner personer. 23 procent af dem, der er parate til at tage af sted inden for de næste fem år, nævner også Sverige som et sted, de sandsynligvis vil lede efter et arbejde. Omregnet handler det om knap 900.000 mennesker. 

»Oj, oj« er den svenske LO formand, Wanja Lunby-Wedins umiddelbare kommentar ved udsigten til den voldsomme forøgelse af den svenske arbejdsstyrke. Men, siger hun:
»Vi ser det som en naturlig følge af EU’s udvidelse, som vi helhjertet støtter. Men jeg tror ikke, at der kommer helt så mange, som undersøgelsen stiller i udsigt. I svensk LO er vi dog klar over, at vi sandsynligvis får flere indvandrere fra Østeuropa, end vi har i dag.«

Derfor er svensk LO også modstander af at lempe reglerne for indvandring til Sverige, før udvidelsens konsekvenser er kendt. Et ønske som flere borgerlige partier ellers har fremført. 
Faktisk mener Wanja Lundby-Wedin, at det efter udvidelsen bliver nemmere at komme det udbredte illegale arbejde til livs, fordi der kommer et klart regelsæt.

»Der er i dag mange polakker i den svenske byggesektor. De arbejder på dårlige vilkår og til en meget lav løn. Efter udvidelsen bliver det sværere at forsætte den trafik,« siger hun.

Når Sverige er så meget mere attraktivt for østeuropæerne end Danmark, hænger det ifølge den svenske LO-formand sammen med tre ting. For det første er østeuropæerne klar over, at Sverige ikke har overgangsordninger. For det andet er Sverige kendt som et indvandringsland, der er i stand til økonomisk, politisk og kulturelt at håndtere immigration. For det tredje tror hun, at den danske regerings meget kontante udmeldinger i udlændingedebatten har givet Danmark et dårligt ry som et lukket land.