Svenske LO-medlemmer i tvivl om samarbejde med S

Af | @MichaelBraemer

Mere end hver tredje svenske LO-medlem ved ikke, hvad de skal svare, når de bliver spurgt om deres holdning til fagbevægelsens samarbejde med Socialdemokraterna. Grundlaget for det faglig-politiske samarbejde er svækket markant gennem de seneste 15 år.

Mens dansk LO har besluttet at kappe båndene til Socialdemokraterne, lever svensk LO stadig i fast forhold med Socialdemokraterna. Det sker imidlertid ikke med samme massive opbakning fra medlemmerne, som tidligere har været til stede.

Det viser en ny undersøgelse, som svensk LO har gennemført. Mere end hver tredje i undersøgelsen er i tvivl om fordelene ved det formelle samarbejde.   

»Hvad mener du om samarbejdet mellem LO og det socialdemokratiske parti? Bør det øges, fortsætte uændret, mindskes eller ophøre?« Sådan lød det spørgsmål, de svenske LO-medlemmer blev stillet. 36 procent svarede »ved ikke« eller svarede slet ikke.

Usikkerheden over for samarbejdet er særlig udtalt blandt kvinderne, hvor 45 procent svarede »ved ikke« eller undlod at svare – mod 25 procent af mændene. Især de unge er famlende over for det faglig-politiske samarbejde. I aldersgruppen 18-29 år har 64 procent af de kvindelige LO-medlemmer og 49 procent af de mandlige svaret »ved ikke« eller ikke har svaret på spørgsmålet.

Bortset fra tvivlerne er der 43 procent af svensk LO’s medlemmer, som ønsker, at samarbejdet med Socialdemokraterna skal øges eller fortsætte uændret. 21 procent mener, at det bør mindskes eller ophøre.

De mest negative over for det faglig-politiske samarbejde er mænd i aldersgrupperne 30-49 år og 50-64 år. Rundt regnet en tredjedel i begge disse grupper siger, at samarbejdet mellem LO og Socialdemokraterna enten skal mindskes eller ophøre.

Svækket opbakning

Opbakningen til et faglig-politisk samarbejde er svækket markant siden 1988, da svensk LO første gang undersøgte medlemmernes holdning til spørgsmålet. Dengang mente 61 procent, at samarbejdet burde øges eller fortsætte uændret, og kun 16 procent var så meget i tvivl om deres holdning, at de enten svarede »ved ikke« eller undlod at svare.

Svensk LO havde spørgsmålet om organisationens forhold til Socialdemokraterna til behandling på seneste kongres i 2000, hvor det blev besluttet at fortsætte samarbejdet.

Ifølge pressesekretær Johan Hall i svensk LO er det ikke givet, at spørgsmålet kommer op at vende på den kommende kongres, som finder sted næste år – heller ikke, selv om den nye undersøgelse tyder på, at der er et vaklende grundlag for at fortsætte samarbejdet.

»I virkeligheden ved vi jo ikke, hvorfor folk svarer, som de gør. Er de principielle modstandere af et samarbejde med et politisk parti, eller er de utilfredse med de resultater, der er kommet ud af samarbejdet? Det fortæller undersøgelsen intet om, at det bliver vi nødt til at få belyst yderligere,« siger han.

Upopulære beslutninger

Under den svenske økonomiske krise i 90’erne var Socialdemokraterna nødt til at gennemføre mærkbare nedskæringer, og Johan Hall mener, at det kan spille ind i medlemmernes holdning til samarbejdet med partiet.

Formanden for svensk LO, Wanja Lundby-Wedin, mener, at hendes medlemmers usikkerhed skyldes manglende viden om, hvad samarbejdet går ud på, og hvilke resultater det fører med sig.

Socialdemokraterna i Sverige modtager årligt 18 millioner svenske kroner fra LO-familien – 12 millioner direkte fra forbundene, hvilket svarer til seks kroner per medlem, og yderligere seks millioner kroner direkte fra LO. Partiet har opbakning fra cirka 40 procent af de svenske vælgere. 

Undersøgelsen kan ses i sin helhed på www.lo.se