Svensk LO vil hente arbejdskraft udefra

Af | @GitteRedder
| @MichaelBraemer

LO i Sverige anbefaler at oprette arbejdsformidlingskontorer i udlandet for at modvirke mangel på arbejdskraft. Næstformand i dansk LO, Tine Aurvig-Huggenberger, afviser, at en tilsvarende indsats er påkrævet i Danmark.

Sverige vil inden for 10 år opleve alvorlige problemer med at finansiere sine velfærdsydelser til stadig flere ældre. Derfor skal der arbejdes mere i Sverige for at øge skatteindtægterne, og det får økonomerne i svensk LO til i en ny kontroversiel rapport at foreslå blandt andet arbejdsformidlingskontorer i lande uden for EU for at tiltrække ny arbejdskraft.

Svenske AF-kontorer uden for Europa skal gøre reklame for Sverige som arbejdsplads. Hvis svensk velfærd skal overleve, skal man simpelt hen have forposter rundt omkring i verden for at gøre opmærksom på Sverige som et godt sted at søge arbejde. Samtidig skal der gøres en ekstraordinær indsats for at få arbejdstagere fra de nye østeuropæsiske EU-lande til at finde sig til rette i Sverige. 

Forslaget er blot et af en lang række fra svensk LO. Alle sigter mod at få hjulene til at dreje hurtigere på fremtidens svenske arbejdsmarked, og nogle forslag genkendes fra den danske debat: Forsøg på at få flere til at arbejde efter pensionsalderen, begrænsning af antallet af førtidspensionister og mere effektiv uddannelse, så uddannelsestiden mindskes.

Rapporten understreger dog, at på kort sigt findes løsningen på det voksende svenske arbejdskraftbehov inden for landets grænser. Sverige har fortsat alt for høj arbejdsløshed og alt for mange sygemeldte. Mange – ofte med anden etnisk baggrund – står helt uden for arbejdsmarkedet, påpeger økonomerne.

4.000 østeuropæere om året  

Svensk LO’s økonomer regner ikke med, at udvidelsen af EU med de østeuropæiske lande i sig selv vil få arbejdskraften til at vokse nævneværdigt i Sverige. Det skyldes blandt andet sproglige og kulturelle barrierer, flytteomkostninger og familiebånd i hjemlandet.

Af de 120.000 arbejdstagere fra de nye, østeuropæiske medlemslande i øst, der ifølge den svenske rapport årligt forventes at rejse til de 15 gamle EU-lande, skal Sverige kun regne med at modtage 4.000. Det skal sammenholdes med den nuværende indvandring af arbejdskraft til Sverige på rundt regnet 20.000 personer om året.

Rapporten slår fast, at den fremtidige indvandring af arbejdskraft skal være reguleret, og at disse lønmodtagere skal have samme løn og arbejdsvilkår som andre lønmodtagere. 

Hele 11 procent af Sveriges befolkning er født i udlandet, og kun få europæiske lande har en højere andel af indvandrere. 22 procent af medlemmerne i LO’s forbund har udenlandsk baggrund.

Nej til danske AF-kontorer

Næstformand i dansk LO Tine Aurvig-Huggenberger afviser behovet for, at Danmark opretter AF-kontorer i udlandet. Hverken i de ti nye øst- og centraleuropæiske lande, der står på spring til at komme ind i EU, eller i lande uden for EU.

»Jeg tror ikke på forudsigelsen om, at verden går under om 10 år. Hvis jeg var almindeligt LO-medlem, ville jeg have en kende svært ved at forstå debatten på baggrund af den hastigt voksende arbejdsløshed herhjemme. Vi skal have flere i arbejde, men jeg mener, der ligger tilstrækkeligt potentiale blandt andet i flygtninge-indvandrergruppen, som vi kan udnytte gennem en bedre uddannelses- og integrationsindsats,« siger hun og udtrykker stor skepsis over for de mange dystre forudsigelser om mangel på arbejdskraft i fremtiden.

Tine Aurvig-Huggenberger forventer, at man ved hvervning og import af arbejdskraft fra lande uden for EU især har højtuddannede i tankerne, og det finder hun betænkeligt ud fra et hensyn til udviklingen i deres hjemlande.

»Jeg er ikke ude på at forhindre de bedst uddannede i at komme til Danmark, men den hjerneflugt, vi kan komme til at gøre os skyldige i, harmonerer dårligt med princippet i vores ulandsbistand, der går ud på at udvikle deres egne samfund,« siger hun.