Succesprojekt får syge tilbage i job

Af | @IHoumark

Det er en god forretning at investere i sosu’er med diskusprolaps eller nedslidte knæ. Indsats med hurtig og personlig hjælp øger chancen for, at langvarigt syge ikke ender på førtidspension. Det viser et nyt projekt, hvor tre ud af fire sygemeldte sosuer kom tilbage på jobbet i lyntempo. Projektet lover godt for nye partnerskaber mellem private virksomheder og det offentlige, mener både kommuner, PenSam og en raskmeldt sosu-assistent på Mors.

Foto: Illustration: Henrik Frydkjær, Polfoto.

HÅNDSRÆKNING Umiddelbart lyder det som en rigtig dårlig investering at satse penge på social- og sundhedsassistenter, der har fået en diskusprolaps, har nedslidte knæ eller er sygemeldte med en depression. Men sådan en investering kan faktisk give et skyhøjt afkast. Ikke bare for den syge sosu-assistent men også for kommunekassen, skatteborgerne og pensionskunder.

Det viser de første resultater fra et banebrydende forebyggelsesprojekt, der i fremtiden kan danne skole for samarbejde mellem kommuner og private virksomheder.   

Pensionsselskabet PenSam, forsikringsmægleren Willis og otte kommuner har gennem de seneste to år investeret i at få blandt andre syge social- og sundhedsassistenter (sosu’er) på fode igen. Og de deltagende kommuner som for eksempel Billund, Holstebro, Odense og Morsø gør både økonomisk og menneskeligt en god forretning, vurderer social- og sundhedschef i Morsø kommune, Rikke Würtz.

 »Vi får vores medarbejdere hurtigere tilbage på deres arbejdsplads,« siger Rikke Würtz og glæder sig over, at kommunen dermed sparer udgifter til sygedagpenge, førtidspension og vikardækning.  

I projektet Din Stifinder kan sosu’er, pædagogmedhjælpere og visse andre grupper af ansatte i kommunerne efter kun to ugers sygdom få hjælp fra en såkaldt tovholder – typisk en socialrådgiver.

Den sygemeldte kan trække på tovholderen hele vejen gennem systemet af myndigheder og behandlere og dermed bliver vejen gennem et tungt og bureaukratisk social- og sundhedssystem pludselig nemmere og mere overskuelig.

Derudover kan den syge for eksempel blive undersøgt på privathospitaler, få psykologhjælp eller rådgivning om kost og motion.

Tidlig indsats nytter

De første resultater med 278 sygemeldte deltagere i Din Stifinder er ikke bare positive for de syge, men også for de kommuner og pensionsselskab, der har skudt penge i projektet. I stedet for at havne i en langtidssygemelding og måske førtidspension kommer tre ud af fire - 76 procent - af deltagerne i Din Stifinder tilbage på arbejde igen, viser tal fra PenSam.

For tilsvarende sygemeldte i en kontrolgruppe uden for projektet var der slet ikke så stor succes. Her er kun seks ud af ti - 59 procent - kommet tilbage i arbejde igen efter at have døjet med sygdom, fysisk nedslidning eller depression.

De foreløbige resultater gør direktøren for PenSam, Helen Kobæk, glad og fyldt med forventninger. Hvis statistikken holder, fremhæver hun, at alle vinder på samarbejdet i Din Stifinder: de sygemeldte, kommunerne, pensionsselskabet og samfundet. Der er nemlig store menneskelige og økonomiske gevinster at hente hver gang en langvarigt sygemeldt kommer tilbage i arbejde og undgår at ende på førtidspension, noterer Helen Kobæk.

»Der er et betydeligt økonomisk og menneskeligt potentiale i at sætte ind med en tidlig og helhedsorienteret indsats over for sygemeldte,« konkluderer Pensams direktør.

Pengene otte gange igen

Når en kommune i Din Stifinder får en medarbejder i behandling, koster det kun kommunen 3.000 kroner. Og de penge er ifølge PenSam givet godt ud. Faktisk har de otte kommuner i projektet hidtil i gennemsnit fået deres investering otte gange igen, når man blandt andet ser på, hvad kommunerne sparer af udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

En af kommunerne i Din Stifinder er den vestjyske ø Mors. Her er pengene til 36 sygemeldte ansatte komme mangefold igen. Det viser et regnestykke fra PenSam:

Morsø Kommunes bidrag til Din Stifinder har været knap 110.000 kroner. For de penge har 36 sygemeldte medarbejdere deltaget i Din Stifinder, og Morsø kommune har opnået en besparelse på cirka 1,5 millioner kroner. Besparelsen er altså cirka 14 gange større end kommunens bidrag til Din Stifinder.

Social- og sundhedschef i Morsø Kommune, Rikke Würtz, tror på, at der er god økonomi i at gøre en ekstra indsats for blandt andre sygemeldte sosu’er. Hun har ikke dobbelttjekket tallene fra PenSam, men kan tydeligt mærke, at Din Stifinder får medarbejderne hurtigere retur i hjemmeplejen eller på byens plejehjem.

Hun oplyser, at administrationen i Morsø Kommune synes så godt om Din Stifinder, at man anbefaler politikerne fortsat deltagelse i projektet. Og faktisk mere end det:

»Vi er ved at få undersøgt, om man kan lave en ordning, som ikke bare gælder for ansatte under social- og sundhedsområdet, men for alle ansatte i kommunen,« oplyser Rikke Würtz.

Pionerarbejde

Hos PenSam håber direktør Helen Kobæk, at mange flere kommuner ligesom Morsø kan se musikken i en model á la Din Stifinder.

»Jeg håber meget, at flere kommuner vil tage handsken op og lave denne slags partnerskaber. For når vi går sammen om finansieringen og udnytter vores viden på tværs, så kan der opnås gode resultater,« siger Helen Kobæk.

PenSam mener, at Din Stifinder - hvor både private virksomheder og kommuner, skyder penge i projektet - et er pionerarbejde inden for såkaldt Offentligt Private Partnerskaber (OPP). For her viser man, at man også kan lave OPP inden for forebyggelse og fastholdelse af folk i arbejde, mens OPP ellers normalt handler om investeringer i veje, broer og anden infrastruktur.

Andet projekt peger samme vej

I perioden 2010 til 2012 blev der gennemført et omfattende projekt, der på nogle strækninger minder om Din Stifinder. Under navnet ’Det store Tilbage Til Arbejdet(TTA)-projekt’ forsøgte man i 22 kommuner at hjælpe langtids-sygemeldte borgere tilbage på arbejde igen.

Erfaringen med TTA-projektet var også, at det kan være givtigt at investere i målrettet hjælp til sygemeldte. Det forklarer forskningsdirektør i Nationalt Center for Forskning i Arbejdsmiljø, Otto Melchior Poulsen.

»I kommuner med god implementering af projektet – det vil sige både med at få teams til at fungere, sørge for ordentlig ledelse og en velfungerende koordinator – giver indsatsen et godt resultat både for mange deltagere og for kommunens og samfundets økonomi,« fastslår Otto Melchior Poulsen.

Fastfrosne arbejdsgange

Når det nu er en god forretning at investere i hurtig og ekstra hjælp til sygemeldte ansatte, kan man undre sig over, at kommunerne ikke i højere grad gør det af sig selv, mener Helen Kobæk fra PenSam:

»Det har nok noget at gøre med den måde, som systemet for sygemeldte fungerer på. Eksempelvis når man fra kommunens side som myndighed først har pligt til at tage fat i sager med langtidssygemeldte, når de har været syge i otte uger, jamen så sker det først, når der er gået otte uger,« siger Helen Kobæk.

På Mors mener social- og sundhedschef Rikke Würtz, at kommunen i forvejen gør et stort arbejde for sygemeldte ansatte. Men med et projekt som Din Stifinder giver nogle ekstra muligheder.

»Vi har i forvejen en ret udviklet politik for samtaler og indsatser i forholdt til sygemeldte medarbejdere. Men med Din Stifinder kan vores sygemeldte ansatte hurtigere få en diagnose og hurtigere komme i gang med behandling. Blandt andet fordi Din Stifinder trækker på private behandlingstilbud,« forklarer Rikke Würtz.

Værre end ti fødsler

På Mors går Jonna Hansen rundt og glæder sig over Din Stifinder, for projektet har gjort en kæmpe forskel for hende.  I september 2011 var hun som sosu-assistent en aften ude for at hjælpe en ældre mand. På et tidspunkt mister han balancen, og Jonna Hansen griber ham.

»Det gav et ordentlig smæld i ryggen, og jeg kunne næsten ikke gå hjem den aften,« beretter Jonna Hansen.

Hun blev sygemeldt med ondt i ryggen. Efter to uger med stærke smerter, blev hun en dag ringet op af en såkaldt tovholder – en social konsulent fra forsikringsmægleren Willis.

»I begyndelsen tænkte jeg, at sådan en dame i København, hun kunne da ikke hjælpe mig, som lå på Mors med smerter, som er værre end at føde ti børn,« fortæller Jonna Hansen.

Men efter en række samtaler med tovholderen fandt Jonna Hansen ud af, at der nok var hjælp at hente. Især da hun i december havde fået mere end nok af at vente på at få en tid på at få stillet en diagnose på Diskusambulatoriet på Aalborg Universitetshospital.

»Med tovholderens hjælp fik jeg kontakt til Falck Health Care og i løbet af december, fik jeg ikke bare stillet diagnosen diskusprolaps på et privathospital, jeg blev også opereret på et offentligt sygehus. Den 7. marts 2012 kunne jeg begynde på arbejde igen,« siger sosu-assistenten.

Hun er nu 58 år og tænker nødigt på, hvad der var sket, hvis hun skulle have ventet endnu flere måneder på en diagnose og behandling.

»Ud over de ulidelige smerter kunne det godt være endt med, at jeg helt måtte opgive at arbejde og ende mit arbejdsliv med førtidspension,« konstaterer Jonna Hansen.

Den lige vej gennem systemet

Netop vejledning fra en indsigtsfuld ’stifinder’ til at finde vej gennem systemet er et stort plus i Din Stifinder. Det mener Rikke Würtz, der som social- og sundhedschef på Mors er øverste leder for Jonna Hansen.

»Det gør en stor forskel, at den sygemeldte medarbejder med tovholderens hjælp kommer den lige vej gennem systemet med behandlere og myndigheder. De sygemeldte skal ikke spilde en masse tid på at rende rundt fra den ene til den anden,« siger Rikke Würtz.

Direktør for PenSam, Helen Kobæk, peger især på to årsager til, at Din Stifinder giver gode resultater:

»Indsatsen med den personlige tovholder giver de sygemeldte en både bedre, hurtigere og oftere billigere vej gennem behandlingssystemet,« siger Helen Kobæk, og fortsætter:

»Alle analyser viser, at en tidlig indsats over for sygemeldte giver større chancer for succes i form af, at de vender tilbage til arbejde.«