Succes kan kvæle seniornetværk

Af Lise Blom

Seniornetværk kan faktisk skaffe ledige seniorer i arbejde. Men for hvert nyt job mister netværkene en ildsjæl til at drive foreningen.

Landets 22 seniornetværk er ved at blive kvalt i succes. Efterhånden som medlemmerne bliver jobramte, kan de ikke længere arbejde i netværket.

I år har 304 seniorer fået arbejde gennem netværkene. Og kun tre netværk har ikke skiftet formand siden begyndelsen af 2001. Det viste debatten under Landsmødet for Seniornetværk, som blev holdt i Vejle 28. maj.

»Hver andet besøg på en virksomhed giver en jobmulighed. Nogle gange er det et kvart job, nogle gange et halvt job. Forespørgslen efter ledige seniorer overstiger vor kapacitet, vi har ikke medlemmer nok,« sagde Poul Møller, formand for Viborg Seniorerhverv igennem de seneste to måneder.

»Vores netværk ligger lidt underdrejet. Vi mangler 80 procent power. Vi er nødt til at skaffe nye medlemmer,« sagde Mogens Helmer, formand for Senior Erhverv Midtjylland.

Succesen med at skaffe ledige seniorer i arbejde betyder også, at et landsmøde sjældent vil have de samme deltagere to år i træk. Ved dette års møde lå et spørgsmål og ulmede under debatten. Er seniornetværk en selvhjælpsbevægelse, som fungerer på græsrodsniveau, eller en politisk bevægelse, som vil sætte emner på dagsordenen?

Men en stram tidsplan lagde låg på diskussionen. Måske derfor blev en række forslag fra den sidste oplægsholder modtaget med kyshånd. De kom fra den indkaldte pep-talker, Benedicte Strøm. Den tidligere informationschef i Tivoli kunne tænde forsamlingen.

»Drop ynken! Hvad er det for et budskab, I vil have ud,« spurgte Benedicte Strøm, efter at hun havde præsenteret en samling artikler, hvor ledige seniorer fortæller om, hvor svært det er at få job.

»Hvis man vil protestere, skal man vide, hvad man vil opnå. Vil I tvinge arbejdsgiverne til, at de for hver tredje ansættelse ansætter en ældre,« spurgte hun og gjorde opmærksom på, at der i EU diskuteres et forslag om regler på området.

Benedicte Strøm foreslog, at seniornetværkene i stedet skulle fokusere på det positive ved at have ansat ældre medarbejdere i en virksomhed.

»Bare tænk på hele IT-branchen, hvor en samling sortklædte 22-årige troede, de kunne lave e-handel bare ved at sætte en smart hjemmeside op,« sagde Benedicte Strøm.

Hun mener, at det bedste argument for at have ældre medarbejdere på en arbejdsplads er mangfoldigheden, det at have alle slags medarbejdere og dermed også ældre på samme arbejdsplads.

»Det er det helt store nu. Der skal være tid til erfaring og
eftertanke. Ingen har tid til at stoppe op og tænke. Vi laver jo de samme fejl hele tiden,« sagde Benedicte Strøm.