Strukturkommissionen: 209 kommuner er for små

Af

Fremtidens kommuner skal ifølge Strukturkommissionen have mindst 20.000 indbyggere. Den lægger op til en bølge af kommunefusioner, som vil revolutionere det kommunale danmarkskort. Forsker vurderer, at anbefalingen vil skabe ballade i Venstres bagland.

I dag holder Strukturkommissionen et hasteindkaldt møde. De sidste detaljer i det store udredningsarbejde om fremtidens kommunale struktur skal bankes på plads, inden kommissionen holder sit sidste møde 5. januar næste år og sender den op mod 1.300 sider lange rapport til tryk dagen efter. Konklusionerne offentliggøres ved en stor høring i Vejle 9. januar, hvor små 1.000 borgmestre, byrådsmedlemmer, journalister og embedsmænd vil deltage.

Kommissionen, der er nedsat af regeringen med repræsentanter for de store kommunale organisationer, forskerverdenen og ministerierne, vil ikke anbefale en samlet pakke. Den vil holde sig til at opstille fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere den offentlige sektor på. Modeller, der skal danne grundlaget for debatten frem til, at en beslutning træffes til foråret.

Men Ugebrevet A4 erfarer fra flere medlemmer af Strukturkommissionen, at den vil komme med èn konklusion, nemlig at en kommune for at være bæredygtig i fremtiden skal have over 20.000 indbyggere. Vel at mærke med den nuværende opgavefordeling mellem stat, amter og kommuner. Beregningen er baseret på en vurdering af, hvor stor en kommune skal være for at være en økonomisk og faglig bærekraft, hvis den skal imødekomme borgernes stigende krav.

Eksempelvis anses det for et problem, at der i dag er kommuner, som er så små, at der stort set ikke er ansat jurister i forvaltningen.

Ændres den offentlige opgavefordeling eksempelvis ved, at beskæftigelsespolitikken og flere dele af det sociale område flyttes ud til kommunerne, skal de ifølge Strukturkommissionen helst have over 30.000 indbyggere.

Ifølge A4’s oplysninger er Strukturkommissionens tal de lavest mulige tal, der kan trækkes ud af Finansministeriet og Indenrigsministeriets beregninger. Man ønsker ikke at blive beskyldt for at piske en stemning op mod de små kommuner. Ikke desto mindre lægger Strukturkommissionen op til, at det kommunale danmarkskort ændres radikalt. I dag er der 209 kommuner med færre end 20.000 indbyggere. Heraf har hele 114 kommuner under 10.000 indbyggere. Hvis disse kommuner skal levere en tilfredsstillende offentlig service i fremtiden, skal de altså finde en eller flere naboer at slå sig sammen med. Ud af Danmarks 272 kommuner har i dag kun 40 flere end 30.000 indbyggere.

For at bevare freden i foreningen har Kommunernes Landsforening (KL) ingen holdning til størrelsen af fremtidens kommune, men KL har accepteret de beregninger og præmisser, der ligger til grund for anbefalingen.

Lektor Roger Buch fra Syddansk Universitet mener, at Strukturkommissionens anbefalinger om indbyggertal i særlig grad vil blive brugt af dem, der ønsker store forandringer af den kommunale struktur. Det ønske næres af borgmestrene i de lidt større kommuner, hvorimod borgmestre i de mindre er mere tilbageholdende.

»Venstre har mange borgmestre i folkefattige kommuner, og de vil formentligt reagere med en vis skepsis, når de ser anbefalinger. Det er i første omgang deres stillinger og kommuner, som bliver sat i spil. De socialdemokratiske borgmestre er koncentreret i byområderne med højere indbyggertal,« siger han.

Diskussionen om den fremtidige kommunalstruktur går først for alvor i gang i ugerne efter 9. januar. Målsætningen er at finde et bredt politisk kompromis tre-frie måneder inde i det nye år.