Strid om chaufførers risiko for kræft

Af Trine Reitz Bjerregaard/NET-Redaktionen

Trafikforurening giver øget kræftrisiko, fastholder kræftforsker, som dermed tager afstand fra påstanden om, at buschauffører selv er skyld i deres overhyppighed af kræft, fordi de ryger.

Chaufførerne skal ikke afblæse luftforureningsalarmen, bare fordi en ny ph.d.-afhandling viser, at mange af de buschauffører, der er døde er kræft, har været rygere. Det siger kræftforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse, efter chaufførerne i weekenden kunne læse i medierne, at de selv er skyld i kræftrisikoen, fordi de ryger mere end andre.

»Problemet med denne undersøgelse er, at den undersøger buschauffører, der er døde af lungekræft, og blandt dem vil der naturligvis være en overvægt af rygere. Kontrolgruppen er folk med hjerte-kar-sygdomme, og det vil ofte også skyldes rygning. Det er jo en kendt sag, at rygning forøger risikoen for at få kræft temmelig meget, men man kan ikke på den basis udelukke, at luftforureningen også har en uheldig effekt,« siger Johnni Hansen, der netop har offentliggjort en rapport, som viser, at både bus-, taxi- og lastvognschauffører er langt mere udsatte for at få kræft end befolkningen i almindelighed, og som Ugebrevet A4 beskrevet for nylig.

Flere andre undersøgelser antyder, at trafikforurening giver øget kræftrisiko hos chauffører, påpeger Johnni Hansen. Han tvivler også på, om det er rigtigt, når undersøgelsen viser, at chaufførerne ryger mere end de fleste.

»En tidligere undersøgelse har vist, at tre fjerdedele af chaufførerne ryger eller har røget, og det svarer nogenlunde til resten af befolkningen i de pågældende generationer,« siger han til NET-Redaktionen.

Johnni Hansen påpeger dog, at rygning giver langt større risiko for lungekræft end trafikforurening, og derfor udsætter chaufførerne sig for en ekstra risiko, hvis de ryger.