Stress skal forebygges

Af Kurt Kløve Sørensen, forhenværende konsulent

Virkeligheden viser, at det er de mest ansvarsbevidste medarbejdere, der først og fremmest rammes.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har beskæftiget sig med stress i arbejdslivet og opstillet et program med 10 punkter – kilder, der samlet eller isoleret fremavler stress. I kølvandet på stress følger psykisk udbrændthed.

De 10 punkter dækker over et bredt spektrum, og mange virksomheder overser, at det, der virkelig sparker benene væk under selv de bedste medarbejdere, er en konflikt mellem kompetence og jobkrav. Virkeligheden viser, at det netop er de mest ansvarsbevidste medarbejdere, der først og fremmest rammes. Det er der tre hovedårsager til:

•  Arbejdskravene er så massive, at det medfører uhørt lang arbejdstid året rundt
•  Konflikt mellem kompetence og jobkrav
•  Familielivet ramler grundet manglende opmærksomhed/tid fra medarbejderen.

Et gammelt ordsprog lyder: Vil du have en opgave udført hurtigt, så gå til en travl medarbejder… Automatisk bliver den ansvarsbevidste og dygtige medarbejder overbelastet. Processen mod psykisk udbrændthed er i gang.

Men hvorfor siger medarbejderen så ikke fra? Det skyldes den udflydende ansættelse – arbejdstiden ligger ikke fast! Og hermed er nettet lagt om medarbejderen. Er man den ligeglade »smarte type«, sker der sjældent noget. Ofte tværtimod.

Derfor er mange af de 10 punkter programmet ikke direkte væsentlige, men naturligvis kan ensformigt arbejde føre til ligegyldighed. Skiftende arbejdstider kan føre til konflikter i familielivet og til det, jeg definerer som dobbelt stressfaktor. Men ofte sejrer familielivet, hvis det er en isoleret faktor. Hvad det desværre sjældent er.

De tre punkter, jeg har udpeget, er derimod »dræberpunkter«. Det er først og fremmest her, en ansvarlig ledelse skal sætte ind. Mange års erfaring viser, at den virkelige dræber er det usynlige arbejdspres, som ofte er selvudløsende i kraft af, at den dygtige, ofte centrale medarbejder, samtidig er ansvarsbevidst. Skal opgaverne løses optimalt, er det kuglen, der splitter det hele ad: Der er ikke et relevant forhold mellem kompetence og opgavekrav. Det er som at have en livrem på, der ikke kan nå rundt.

Det løses ikke gennem information, men en tilpasset personalepolitik, der uddelegerer ansvaret, men også rummer kompetence til, at hårdt pressede medarbejdere selv kan sætte grænser, sige fra – vel at mærke med virksomhedsledelsens fulde opbakning.

Denne personalepolitik vil styrke virksomheden og føre til stærke medarbejdere, der samtidig har et sundt og godt familieliv.