Stress fører til selvmord

Af Peder Munch Hansen

Selvmord og sygdom kan tilskrives stress på jobbet, mener det europæiske agentur for sikkerhed og sundhed, der sammen med EU-Kommissionen indleder kampagne mod stress.

En pæn del af de omkring 48.000 selvmord og 480.000 selvmordsforsøg, der årligt finder sted i EU-landene, skyldes stress på arbejdspladsen. Det europæiske agentur for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der i sidste uge sammen med EU-Kommissionen indledte en europæisk kampagne mod stress, ser en klar sammenhæng mellem nye arbejdsformer og øget sygdom og selvmord.

»Ulykker og selvmord tegner sig for over halvdelen af dødsfaldene i aldersgruppen 14-34 år i EU. Arbejdsbetinget stress er sandsynligvis skyld i fem millioner ulykker og en pæn del af selvmordene og selvmordsforsøgene,« hedder det i et notat fra agenturet.

Agenturets direktør, Hans-Horst Konkolewsky, fremhæver, at stress nu er det næststørste sundhedsproblem på arbejdspladserne i EU. Næsten hver tredje lønmodtager i EU-landene lider af stress.

»Kun rygskader er stadig et større problem,« siger Hans-Horst Konkolewsky i forbindelse med indledningen af den europæiske kampagne.

Agenturet fremhæver, at det kan være vanskeligt at adskille arbejdsbetinget stress fra stress, som bunder i for eksempel dårlig økonomi, vanskelige familieforhold eller dårlige boligforhold. Men en række undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem øget stress i befolkningerne og øget pres på arbejdet. Og ligesom det blev påpeget i forrige nummer af A4 ser også arbejdsmiljøagenturet en klar sammenhæng mellem de nye arbejdsformer og hjemmearbejde og så det øgede problem med stress.

Alle arbejdsgrupper kan få stress. Ingen sektor går fri. Og sygdommen rammer alle grupper af lønmodtagere. Alligevel viser undersøgelserne, at kvinder er mere udsatte end mænd. Højt arbejdstempo er et af de store problemer. Presset øges ofte af, at et arbejde skal være færdigt til en bestemt tid. To ud af tre lønmodtagere klager i en undersøgelse over tidspresset.

Rutinearbejde er et andet problem, som arbejdsmiljøagenturet vil pege på i kampagnen mod stress. Dertil kommer øget fokus på støj, mobning på arbejdspladsen, vold og muligheden for at bestemme mere over sine egne arbejdsforhold.