Stort sygefravær skal koste arbejdsgiveren ekstra

Af

Jo større sygefravær, en virksomhed har, jo mere skal virksomheden betale til sygedagpengene, lyder et forslag fra LO, som dermed vil presse virksomhederne til at gøre noget for arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet. DA afviser forslaget fuldstændigt.

SygefravaerBilledeVirksomheder med meget sygefravær blandt medarbejderne skal betale en større del af sygedagpengene, mens virksomheder med et lavt sygefravær kan slippe billigere. Det opsigtsvækkende udspil kommer fra LO, der ad den vej vil give arbejdsgiverne et større økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed nedbringe antallet af sygedage.

I dag betaler virksomheder over en vis størrelse selv sygedagpengene til medarbejdere, der er sygemeldte i mindre end to sammenhængende uger. Derefter overtager kommunerne betalingen af sygedagpengene. Mindre virksomheder har dog mulighed for at deltage i en statslig forsikringsordning, hvor de til gengæld for en forsikringspræmie, der er sat i forhold til antallet af medarbejdere, får dækket sygedagpengene i de to første uger.

Det er denne forsikringsordning, LO vil gøre lovpligtig for alle virksomheder – og så skal forsikringspræmien vel at mærke ikke blot udregnes efter, hvor mange ansatte man har. Der skal også tages hensyn til sygefraværet i den enkelte branche, og allervigtigst skal virksomheder med et sygefravær under branchegennemsnittet slippe billigere, mens virksomheder med et større sygefravær skal betale en højere forsikringspræmie.

Det vil ifølge LO forstærke virksomhedernes vilje til at arbejde for et bedre arbejdsmiljø og dermed nedbringe sygefraværet. I dag ligger der allerede en vis tilskyndelse til at få færre sygedage i kraft af, at arbejdsgiverne fuldt ud betaler de første to ugers sygedagpenge. Men LO vil altså gøre den økonomiske gulerod endnu større.

»Vi ved, at sygefraværet kan nedbringes gennem et bedre arbejdsmiljø og en ordentlig sygepolitik på virksomhederne. Og en økonomisk gevinst eller straf er et sprog, som virksomhederne kan forstå,« siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.

Arbejdsgivere ryster på hovedet

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) modtages LO’s forslag med hovedrysten. DA mener nemlig ikke, at arbejdsmiljøet spiller nogen stor rolle i forhold til sygefravær. Og derfor vil LO’s forslag ifølge DA ikke nedbringe sygefraværet, og det vil oven i købet ramme de virksomheder, som gør en indsats for at fastholde svage medarbejdere, der har flere sygedage end gennemsnittet.

»Jeg kan da ikke forestille mig, at det kan være LO’s mening at straffe de virksomheder, som åbner sine døre for lidt mindre stærke medarbejdere. Og det vil også ramme de virksomheder, som udvider i en højkonjunktur og dermed får nogle medarbejdere ind, som ikke lige er kernemedlemmer af arbejdsmarkedet,« siger DA-direktør Henrik Bach Mortensen.

LO forsikrer dog, at der skal skabes en form for udligningsordning, der neutraliserer virkningen af at have særligt svage grupper ansat på virksomheden. Men det vender Henrik Bach Mortensen sig også imod, fordi han ikke ønsker et arbejdsmarked, hvor medarbejderne skal »kategoriseres«.

I Folketinget er Socialdemokratiets fungerende arbejdsmarkedsordfører, Bjarne Laustsen, umiddelbart meget positiv over for LO’s forslag.

»Forslaget har et godt sigte, og det kan bruges som et fornuftigt indspil til, hvordan vi kan nedbringe sygefraværet. Man kommer ikke uden om, at penge er et vigtigt incitament for arbejdsgiverne,« siger Bjarne Laustsen.