Stort flertal mod partistøtte

Af | @JanBirkemose

Vælgerne ønsker ikke, at fagbevægelsen og arbejdsgivernes organisationer skal fortsætte med at støtte de politiske partier. Og partistøtteloven skal strammes, mener et stort flertal.

De nye toner fra LO om at fjerne den økonomiske støtte til Socialdemokraterne kan kickstarte en udvikling, hvor også fagforbundene, arbejdsgiverorganisationerne og erhvervslivet tvinges til at droppe støtten til de politiske partier.

En gallupundersøgelse, som Ugebrevet A4 netop har fået gennemført, viser, at vælgerne er udtalt trætte af, at partierne henter støtte hos organisationer og virksomheder. Hele 69 procent mener, at fagbevægelsen skal holde op med at støtte Socialdemokraterne, og 65 procent mener, at også erhvervslivet og arbejdsgivernes organisationer skal stoppe støtten til de borgerlige partier.

Selv blandt Venstres og konservatives vælgere mener 72 procent, at støtten fra virksomhederne og arbejdsgiverne skal stoppe. Samtidig ønsker 59 procent af alle vælgere, at loven om partistøtte skærpes. Det passer fint ind i tonerne fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA, der gerne ser, at der indføres større gennemsigtighed i loven, så alle kan se, hvem der støtter med hvor meget.

»Partistøtteloven er svær at administrere og bør være enklere. Vi ser gerne en meget større gennemsigtighed. Jo mere klarhed i partistøtten, jo bedre. Det er en del af demokratiets forudsætninger,« siger administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen.

Han oplyser samtidig, at hverken vælgernes ønsker eller LO’s udspil om at fjerne støtten til Socialdemokraterne vil få DA til at opgive støtten til de borgerlige partier.

»I det omfang fagbevægelsens støtte til drift og aktiviteter reduceres, er det evident, at behovet for vores støtte også reduceres. Vi har principielt ingen interesse i at støtte partier, men hvis vi bedømmer ud fra arbejdsgiverinteresser, at der er behov for støtte, og ser vi, at fagbevægelsen også fortsat støtter, så gør vi det også,« siger DA-direktøren.

Den samme holdning hersker hos Dansk Industri, DI, der i høj grad vil lade deres støtte afhænge af et ønske om balance.

»Der bør være en eller anden form for økonomisk balance, så det ikke bliver helt til grin. Derfor vil vi følge udviklingen nøje, for principielt har vi intet ønske om at yde støtte. At det ser skævt ud i fremtiden, skyldes kun, at vi har fået et borgerligt flertal. Men i samme øjeblik der kommer en melding fra de store fagforbund om, at de og deres lokalafdelinger vil reducere deres støtte, så vil det også give os anledning til at overveje at gøre det samme,« siger administrerende direktør i DI, Hans Skov Christensen.

Hvorvidt LO skal afvikle sin støtte til Socialdemokraterne vil blive afgjort på en ekstraordinær kongres 8. februar næste år. De enkelte forbund afgør selv deres partistøtte.