Storfusion bekymrer medlemmerne

Af | @GitteRedder

Medlemmerne er skeptiske over for nyt storforbund bestående af KAD, SiD og TIB, viser undersøgelse, som bekræftes af medlemsmøder om fusionen. KAD-formand er ikke overrasket.

Både rengøringsassistenten i Kvindeligt Arbejderforbund (KAD), tømreren i Træ-Industri-Byg (TIB) og buschaufføren i Specialarbejderforbundet (SiD) tvivler på fordelene ved en fusion mellem de tre forbund, og det store flertal af medlemmerne vil vente med at tage endeligt stilling, til de ser konkrete forslag og dermed også kender konsekvenserne.

Det viser en stor undersøgelse, som Center for Alternative Samfundsanalyse, CASA, har foretaget på bestilling af de tre forbund, der går i fusionstanker. Undersøgelsen viser også, at mange medlemmer er skeptiske eller direkte negative, mens færre kan få øje på det positive ved et storforbund med over 400.000 medlemmer.

citationstegnDet må være fagforeningen, der skal tilpasse sig medlemmerne, og ikke omvendt. Kvinde, KAD

»Jeg forstår udmærket, at medlemmerne er afventende. Ingen danskere køber katten i sækken,« siger KAD-formand Lillian Knudsen.

I forbindelse med forhandlingerne om fusion holder Lillian Knudsen sammen med SiD-formand Poul Erik Skov Christensen og TIB-formand Arne Johansen stormøder for medlemmerne rundt omkring i landet. Alene i sidste uge mødte trekløveret 800 medlemmer i henholdsvis Hillerød og Ålborg, og ifølge Lillian Knudsen er reaktionerne på medlemsmøderne helt på linie med reaktionerne i fokusgrupperne.

»Mange efterlyser et billigere kontingent i forbindelse med en sammenlægning. Men skal det ikke gå ud over kvaliteten, vil det tvinge os til at prioritere ressourcerne helt anderledes end i dag. Ellers holder bukserne ikke,« siger Lillian Knudsen, der vender sig imod en discountmodel af fagforeningerne blot for at spare på kontingentet.

Mobile fagforeninger

Servicen af medlemmerne i et eventuelt storforbund skal være i top, men skal det kunne gøres inden for det nuværende kontingent, skal strukturen og måden at gøre tingene på revolutioneres, understreger Lillian Knudsen. Hun henviser til, at mange medlemmer ønsker at bevare lokalafdelingerne.

»Lokalafdelingerne er meget dyre i drift. Både når det gælder husleje og lønninger. I den omstillingsproces, som en fusion er, må vi hele tiden tænke på, hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt. Jeg ser fremtidens fagforeninger som langt mere mobile end i dag. Hvorfor ikke have rullende kontorer, der opsøger medlemmerne ude på deres arbejdspladser og har en tæt og løbende kontakt,« spørger Lillian Knudsen og føjer til, at mange medlemmer i CASA’s undersøgelse efterlyser, at fagforeningerne er opsøgende i forhold til arbejdspladserne.

KAD-formanden finder det paradoksalt, at folk kræver lokalafdelinger lige om hjørnet, når de ofte ikke har mulighed for at bruge lokalafdelingen, fordi de har job en times kørsel fra bopælen. Også i den sammenhæng er der grund til at gøre tingene anderledes i et fusionsforbund.

Lillian Knudsen forestiller sig også, at alle tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i fremtiden udstyres med en computer, så fagforeningen kan bruge dem til hurtig betjening af medlemmerne ude på arbejdspladserne.

I KAD er den mest udtalte bekymring blandt de kvindelige medlemmer, at de tromles af det store mandsdominerede SiD.

»Jeg deler også den frygt, men vi arbejder på at undgå det. Det duer ikke at være nervøs, og i stedet skal vi stille ufravigelige krav til udformningen af et storforbund. Fusionen er ikke et KAD-forsvindingsnummer, og jeg er overbevist om, at kvinderne i fagbevægelsen er stærke nok til at være med til at udforme en nytænkende fagbevægelse,« siger Lillian Knudsen. 

»Enhver fusion har omkostninger, men vi er også nødt til at skele til fremtidsudsigterne. Og vi bliver færre og færre KAD-medlemmer, og derfor vil forbundet have svært ved at klare sig alene. Vi skal indrette os anderledes for at overleve,« siger Lillian Knudsen.

Frem til et fælles hovedbestyrelsesmøde mellem de tre forbund i juni fortsætter stormøderne rundt om i landet, ligesom tre fællesudvalg, der skal se på lokalstruktur, a-kasse- og beskæftigelsesforhold samt faglige og politiske opgaver, fortsætter deres arbejde. Går alt efter planen, vil de tre forbunds kongresser i år 2004 tage stilling til et grundlag for et nyt storforbund, hvorefter der vil være urafstemning blandt medlemmerne.