Stop favoriseringen af København

Af Janne Lyager, Esbjerg. Medlem af Teknisk Landsforbund

Boligproblemerne og problemerne med den kraftigt stigende pendling til København skyldes i høj grad, at København er blevet tilgodeset i alt for høj grad af offentlige, private og faglige organisationer.

I Ugebrevet A4’s leder i nr. 4 om det skæve Danmark har redaktøren taget skyklapper på. Miseren med de skyhøje boligpriser og det voksende trafikkaos i det storkøbenhavnske område vil redaktøren løse ved at bygge flere boliger i København. Nu er det ellers mit indtryk, at der er mangel på byggejord i København og omegn. Og boligerne langs havnen er vist ikke beregnet til børnefamilier blandt portører, smede, pædagoger og andre almindelige lønmodtagere.

Det er prisværdigt, at A4 i flere artikler har belyst den metropolisering, der sker i København: Mangel på boliger til børnefamilier, studerende og andre lavindkomster, voksende trafikale og dermed miljømæssige problemer, længere pendlingsafstande og -tider, der efterhånden har gjort store dele af Sjælland til et sovebyområde.

Imidlertid omtaler A4 ikke den skæve landsplanlægning og favorisering af København, der har fundet sted i de seneste 10-15 år. Centraliseringen af statslige investeringer og arbejdspladser inden for videregående uddannelser, forskning, trafikanlæg, kultur og forvaltning har selvsagt gjort København til et attraktivt sted. Derfor følger mange private investeringer og arbejdspladser trop, herunder i øvrigt også de mange fagforbund, der bygger på havnen. Det er ikke overraskende, at dette trækker mennesker til og giver et voldsomt pres på blandt andet boliger og trafik.

Nok har A4 redaktion på Islands Brygge, men alligevel burde udsynet være større. Ugebrevet kunne starte med at spørge sig selv, om det i længden er til gavn for LO’s 1,4 millioner medlemmer, herunder de københavnske, at Danmark i stigende grad trækkes skævt, når det gælder arbejdspladser, videregående uddannelser, kulturinstitutioner og offentlig og privat forvaltning. Bliver levevilkårene for LO’s medlemmer som sådan bedre ved, at der satses så ensidigt på København som metropol? Jeg tvivler.