Størst tilfredshed med kvindelige ledere

Af Trine Reitz Bjerregaard, Netredaktionen

To ud af tre mænd er meget positive over for deres kvindelige ledere. Kvinder giver lige høje karakterer til mandlige og kvindelige ledere.

Danske lønmodtagere er lidt mere tilfredse med kvindelige ledere end med mandlige. Og det er især mændene, der giver gode karakterer til deres kvindelige chefer.

Således mener 75 procent af de mænd, der har en kvindelig leder, at hun har en god lederadfærd, mens det kun gælder for 69 procent af mænd med en mandlig leder. Kvindelige lønmodtagere giver derimod lige gode karakterer til mandlige og kvindelige chefer. Samlet er 72 procent af lønmodtagerne med kvindelige ledere tilfredse med lederadfærden, mens det gælder for 70 procent af lønmodtagere med mandlige ledere.

Det viser en undersøgelse, som Institut for Konjunkturanalyse har lavet for ligestillingsministeren.

Men selv om kvinderne ifølge undersøgelsen er fuldt ud lige så gode til at lede – og endda lidt bedre – så er der færre kvinder end mænd, der bliver opfordret til at søge lederjob. Undersøgelsen viser, at 33 procent af de mandlige lønmodtagere er blevet opfordret til at søge en lederstilling igennem de seneste fem år. Det gælder kun for 26 procent af kvinderne. Og for kvinder med en mandlig chef ser det endnu værre ud. Her er det kun 23 procent, der er blevet opfordret til at søge en lederstilling.

Lederstillinger er i det hele taget mest forbeholdt mænd, viser undersøgelsen. Næsten hver tredje mandlige lønmodtager har job som leder eller chef, mens det kun gælder hver femte kvinde.
Undersøgelsen peger dog på, at kvinderne også selv har en andel i den skæve fordeling. Der er nemlig færre kvinder end mænd, der overvejer at søge en lederstilling inden for de næste fem år.