Større socialt ansvar på arbejdspladser

Af Johannes Krarup, NET-Redaktionen

Både private og offentlige virksomheder påtager sig et voksende socialt ansvar, viser nye tal fra Socialforskningsinstituttet.

Det danske arbejdsmarked oplever et stigende socialt engagement, som slår igennem både når det drejer sig om at integrere svage, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og når det drejer sig om at fastholde medarbejdere med problemer.

Tallene fra Socialforskningsinstituttets årlige undersøgelse af socialt engagement er fra 2002 og viser, at det nu er 28 procent af virksomhederne, der har holdt fast i medarbejdere, som f.eks. på grund af sygdom har fået ringere arbejdsevne. I 2000 var det kun 20 procent.

Også når det handler om ansættelse af flygtninge og indvandrere, viser undersøgelsen fremgang.

I 1998 havde 16 procent af virksomhederne flygtninge og indvandrere ansat, og i 2002 var tallet kommet op på 21 procent.

»Udviklingen viser et stigende engagement på alle områder. Til gengæld er det altid en diskussion værd, om det er godt nok, at en fjerdedel af de danske virksomheder har personer ansat i fleks- og skånejob, og hvis ikke, hvordan vi får flere virksomheder med,« siger Helle Holt, SFI.