Statsansatte betaler regningen for kickstart

Af | @IHoumark

Staten nedlægger 500 arbejdspladser næste år og 1.000 igen i 2013. Det vurderer HK/Stat. Forbundet protesterer mod, at regeringen sparker statsansatte ud og samtidig bruger penge på at skabe job i den private sektor. Finansministeren forsvarer sparerunden med, at det kun er rimeligt, at staten »tager sin egen medicin.«

Foto: Illustration: Thinkstock

FYRINGSRUNDE Til jul får ansatte i statens kontorer en pakke, hvorpå der står ’Fokuseret Administration’. Trods det indbydende navn er indholdet af pakken alt andet end spændende for kontorfolket. Navnet dækker nemlig over, at der næste år skal nedlægges omkring 500 kontorstillinger i staten og 1.000 igen i 2013. Det vurderer fagforbundet HK/Stat, der har regnet besparelserne i finansloven om til stillinger.

Ifølge S-R-SF-regeringens forslag til finanslov skal der på statens område findes besparelser på administrationen for 450 millioner kroner i 2012 og 900 millioner kroner i 2013 som følge af projektet ’Fokuseret Administration’. Det vil få alvorlige følger, mener formanden for HK/Stat, Thora Petersen.

»Der vil være mange steder i staten, hvor man ikke undgår fyringer. Fokuseret Administration kommer oveni de besparelser, som staten allerede er i gang med,« siger Thora Petersen og peger på, at Genopretningspakken fra 2010 medfører, at hvert ministerium i forvejen skal spare en halv procent på driften om året.

Derfor vil der i de kommende år blive mange tomme kontorstole i blandt andre departementer, styrelser, Danmarks Statistik og BaneDanmark. På enkelte områder i staten kan der dog komme flere medarbejdere. Det kan blandt andet være hos SKAT.

Overflødigt fedt er væk

Fokuseret Administration kommer ikke kun til at ramme den centrale administration. Ifølge HK/Stat vil personalereduktionerne også kunne mærkes af borgerne.

»Det her kan nemt medføre længere og ringere sagsbehandling. Eksempelvis skal der skæres i Statsforvaltningerne, som tager sig af områder som skilsmisser og forældremyndighed. Det er ikke rart for borgerne, hvis de skal vente endnu længere på at få afgjort deres sager,« siger Thora Petersen.

Inden jul ventes der i Finansministeriet at være overblik over, hvordan Fokuseret Administration føres ud i livet inden for de enkelte ministerområder. Nogle besparelser kan hentes i form af nye IT-systemer, smartere måder at organisere arbejdet på eller nedbringelse af husleje. Men Fokuseret Administration vil komme til at gå ud over både ansatte og service. Det vurderer også professor Bent Greve fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

»Der er ikke meget overflødigt fedt i staten, som man bare kan skære væk, uden det får konsekvenser. Den statslige administration har nu i ganske mange år været gennem adskillige runder, som alle har gået ud på at optimere forvaltningen,« siger Bent Greve.

Tømrer vinder - kontorfolk taber

Den nye regering har valgt at videreføre Fokuseret Administration fra den tidligere regering, som søsatte initiativet i forsommeren.

S-R-SF-regeringen viderefører ifølge finansminister Bjarne Corydon (S) Fokuseret Administration primært fordi, der mangler penge i statskassen. I et skriftligt svar til Ugebrevet A4 siger Bjarne Corydon:

»Der er begrænsede ressourcer til rådighed, og derfor skal vi altid se på, hvordan vi kan løse opgaverne mere effektivt og frigøre midler til forbedring af den offentlige service. Regeringens klare holdning til at løse den aktuelle krise er, at alle skal bidrage.«

»Derfor er det helt rimeligt, at vi i staten tager vores egen medicin, og ser på, hvordan vi løser opgaverne mere effektivt. Det handler om at fokusere ressourcerne til det væsentlige, og det har vi for eksempel gjort i mit ministerium ved at lave en Moderniseringsstyrelse og en Digitaliseringsstyrelse, der er målrettet vores kerneopgaver.«

Med de to nye styrelser oplyser Finansministeriet, at man sparer 100 millioner kroner over de næste to år. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke og hvor mange stillinger der fjernes.

Set med borgerlige briller er der ikke noget i vejen for at svinge sparekniven over staten. Finansordfører Mike Legarth fra De Konservative siger:

»Vi er generelt tilhængere af at minimere staten og mener godt, det kan lade sig gøre uden at forringe servicen. Vi vil gerne fremme privatforbrug og -investeringer samt sænke de offentlige udgifter,« siger Mike Legarth og tilføjer:

»Det er et nødvendigt onde at skære i det offentlige.«

Træder på bremse og speeder

Fokuseret Administration blev iværksat af den forrige regering for at lukke det hul i statskassen, som BoligJob-ordningen giver. Under ordningen kan private få et fradrag for at hyre blandt andre håndværkere og rengøringshjælp. Den nye regering viderefører BoligJob-ordningen i 2012 som en del af sin kickstart af økonomien.

Men den model undrer Thora Petersen fra HK/Stat.

»Jeg har svært ved at få øje på kickstarten i at fyre offentlige ansatte for at give nogle håndværkere midlertidige job. Regeringen hugger bremsen i, samtidig med at den træder på speederen,« siger Thora Petersen.

Det paradoks ønsker finansminister Bjarne Corydon ikke at forholde sig til. Men spørger man professor fra RUC Bent Greve er det så som så med gevinsterne ved at fyre statsansatte lige nu.

»Hvis der var mangel på arbejdskraft, ville det i forhold til beskæftigelse være fornuftigt at slanke den offentlige sektor for at få folk over i det private. Men vi mangler jo ikke arbejdskraft nu – tværtimod,« siger Bent Greve og fortsætter:

»Regeringen er fanget mellem to stole her. På den ene side vil den gerne kickstarte økonomien og fremme beskæftigelsen. På den anden side er der en klar grænse for, hvor stort et statsunderskud regeringen kan leve med.«

Grønthøster-metode

Næsten alle de forskellige grene af statens administration er blevet bedt om at melde ind til Finansministeriet, hvordan de kan finde besparelser på 2,5 procent af deres løn- og driftsudgifter i 2012 og 2,5 procent mere i 2013. Det overordnede formål med Fokuseret Administration er ifølge et svar afgivet af tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) til Folketinget:

»Initiativet om fokuseret administration i staten skal bidrage til, at centraladministrationen skærper fokus på prioritering af kerneopgaverne.«

Med andre ord: Besparelser prioriteret ud fra, hvad der er vigtige »kerneopgaver«. Men hos tillidsrepræsentanterne i HK/Stat opleves besparelserne langt fra som prioriterede. Tværtimod oplever man på kontorgangene, at der bliver lagt op til at køre en grønthøster hen over alt, hvad der drejer sig om administration. Lige fra ministerierne i København til for eksempel domstole og statsforvaltninger ude i landet.

»Det er svært at se det fokuserede i projekt ’Fokuseret Administration’. Det virker ikke som om, at man for alvor er inde og prioritere opgaverne,« siger Thora Petersen.

De højtuddannede i statens tjeneste frygter også, at der med Fokuseret Administration foretages uprioriterede beskæringer. Formanden for forbundet Djøf’s Overenskomstforening, Lars Qvistgaard, siger:

»Vi savner at få at vide, hvilke opgaver de offentlige myndigheder fremover ikke skal løfte, når man blot kører hen over budgetterne med en grønthøster uden at se på indholdet af opgaverne. Jeg håber, at der politisk vil blive foretaget nogle prioriteringer. Ellers får vi bare længere sagsbehandlings- og ventetider.«

Professor Bent Greve nikker genkendende til grønthøster-besparelser.

»Kært barn har mange navne. Nu hedder det så Fokuseret Administration. Tidligere hed det ’produktivitets-forbedringer’ eller ’bedre måder at organisere arbejdet på’. I alle tilfælde er intentionen at afklare, hvilke opgaver, der er vigtige, og hvilke man ikke længere skal løfte eller nedprioritere. Det ender dog som regel med, at man kører en grønthøster hen over administrationen,« konstaterer Bent Greve. 

Træt af hovsa-løsninger

Alene i Forsvaret skal der nedlægges cirka 100 stillinger i 2012, oplyser formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther. Han roser Forsvaret for, at der har været en »god og åben dialog om den bundne opgave« i de forskellige arbejdspladser samarbejdsudvalg.

»Besparelserne er fundet over en bred kam, så det rammer mange forskellige grene og typer af ansatte. Det er altså ikke kun HK’erne, som må holde for. Der ryger eksempelvis også en oberst-stilling,« siger Flemming Vinther.

Overordnet set er Flemming Vinther dog træt af politikernes måde at finde besparelser på.

»Det er som om, at hver eneste gang staten mangler penge, så siger politikerne bare, at pengene må kunne findes ved effektiviseringer i staten, og så laver man en hovsa-løsning. Det er ikke en særlig smart måde at spare på,« siger Flemming Vinther.

Thora Petersen fra HK ser også gerne mere strategiske beslutninger fra politisk hold.

»Vi går gerne med til effektivisering og modernisering af staten, men det skal være efter en ordentlig gennemarbejdet plan. Det her med Fokuseret Administration virker hovsa-agtigt og skaber en masse utryghed,« siger Thora Petersen.