Statistik er vejen til ligeløn

Af Karsten Christensen, NET-Redaktionen

Et flertal uden om regeringen vil give arbejdsgivere pligt til at føre kønsopdelt lønstatistik. Det skal gøre løngabet mere gennemsigtigt.

Ligestilling Arbejdsgiverne skal have pligt til at udarbejde to lønstatistikker – en for mænd og en for kvinder. Det forslag stilles i Folketinget af Socialdemokraterne, radikale, SF, Enhedslisten og Kristendemokraterne. Umiddelbart finder Dansk Folkeparti også ideen god – og fastholder partiet det synspunkt, er VK-regeringen i mindretal. Ligestillingsordfører Mette Frederiksen (S) begrunder forslaget med, at kønsopdelte statistikker vil gøre det nemmere at dokumentere forskellen mellem den løn, de to køn får. Og dermed kan man også bedre gøre noget ved forskellen.

»Vi har kæmpet for ligeløn i mere end 100 år, og vi har haft lovgivning på området i flere årtier, uden det har virket. Nu er der behov for, at vi prøver noget nyt,« siger Mette Frederiksen.

Under den tidligere regering blev der vedtaget en ændring af ligelønsloven, der banede vejen for kønsopdelte lønstatistikker. Men den siddende regering har droppet ændringsforslaget med henvisning til, at problemet bør løses af arbejdsmarkedets parter.

De kønsopdelte statistikker er ikke med i regeringens perspektiv- og handlingsplan for ligestillingsarbejdet i år. I stedet vil regeringen blandt andet sætte fokus på »Kvinder i ledelse i det private arbejdsmarked, i politik og i forskning« samt »Arbejdsmarkedet og sammenhængen mellem familie og arbejdsliv« og »Mænd og ligestilling«.

De fleste af temaerne er kendt stof fra sidste år. De er prioriteret igen i år, fordi ligestillingsminister Henriette Kjær (K) finder det afgørende at gå i dybden med aktiviteterne.

»Det er vigtigt, at aktiviteterne bliver flerårige, så vi kan høste gevinsterne ved en langsigtet indsats,« siger hun.