Staten skal skaffe de ledige i job

Af | @JanBirkemose

Hovedorganisationerne mener, at staten bør stå i spidsen for en enstrenget beskæftigelsesindsats. Det fremgår af et nyt fælles udspil.

Fremover skal kommunerne ikke deltage i indsatsen for at få de ledige i arbejde. I stedet skal de ledige på kontanthjælp, der i dag hører under kommunerne, møde i et nyt lokalt, statsdrevet arbejdsmarkedscenter, hvor de vil få samme tilbud og krav som de ledige dagpengemodtagere.

Sådan lyder essensen af et nyt fælles udspil fra LO, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesård (FTF), Ledernes Hovedorganisation (LH) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA), der blev præsenteret i sidste uge.

Udspillet bakker op om regeringens ønsker om at etablere en såkaldt enstrenget beskæftigelsesindsats. Men til forskel fra regeringen – der ikke vil lægge sig fast på, hvem der skal have ansvaret for indsatsen, før regeringens strukturkommission offentliggør sine konklusioner 16. december – mener arbejdsmarkedets parter, at staten er selvskrevet som rorgænger på det ambitiøse projekt.

De kommende års udfordringer er nemlig så voldsomme, at hovedorganisationerne mener, at kun en effektiv og konsekvent administration af beskæftigelsespolitikken kan løse opgaverne.

Udspillet giver udtryk for, at den del af indsatsen, der i dag foregår i kommunerne, er for uensartet og præget af lokale kommunale budgetter og interesser.

Udspillet foreslår derfor en model, der hviler på et antal regionale arbejdsmarkedsmyndigheder, der har ansvaret for, at folketingets politik bliver omsat til praksis. Under de regionale myndigheder skal lokale arbejdsmarkedscentre så føre politikken ud i hverdagen og lægge hus til, at ledige og virksomheder, der har behov for arbejdskraft, kan mødes.

Den nye model er fra flere sider blevet angrebet for at være for hierarkisk opbygget, men hovedorganisationerne mener, at styrken i modellen netop er, at det politiske ansvar bliver klart placeret hos beskæftigelsesministeren, og at den korte vej fra folketing til lokale arbejdsmarkedscentre sikrer, at indsatsen skabes, som den er tiltænkt fra lovgivernes side.