Stadig flere ledige låses fast

Af Johannes Krarup, NET-Redaktionen

Stigningen i antallet af langtidsledige rammer alle faggrupper. Blandt malere og søfolk er tallet seksdoblet. A-kasserne Samvirke er bekymret og vil have mere efteruddannelse.

Arbejdsløshed Antallet af langtidsledige stiger måned for måned. Det konstaterer A-kassernes Samvirke efter analyser af tal fra Danmarks Statistik. Antallet af personer, der har været uden arbejde i over ni måneder inden for det seneste år, er steget fra godt 30.000 i første kvartal af 2002 til næsten 44.000 i fjerde kvartal af 2003. Det er en stigning på 44 procent.

Den stigende langtidsledighed rammer alle faggrupperne. Værst har det set ud hos Malerfagets og Maritim a-kasse, hvor langtidsledigheden næsten er seksdoblet. Lige efter følger El-fagets med næsten en firedobling. Ingeniørernes og Blik & Rørs a-kasse har begge oplevet en fordobling godt og vel. A-kasser som Akademikernes, Metalarbejdernes, BUPL's og TIB's har klaret sig med lidt under en fordobling. Udviklingen vækker bekymring hos A-kassernes Samvirke.

»Den stadigt stigende langtidsledighed dokumenterer nu klart konsekvenserne af regeringens manglende indsats. Vi har tidligere fremlagt beregninger, der dokumenterer, at regeringen har beskåret de lediges uddannelses- og aktiveringsmuligheder med ikke mindre end 1,3 milliarder kroner. Det ville klæde regeringen at tilbageføre disse midler, så indsatsen igen kan komme op i omdrejninger,« siger sekretariatschef Torben D. Jensen.

Han opfordrer samtidig regeringen til at ophæve begrænsningen på seks ugers uddannelse det første ledighedsår. Mere uddannelse og omskoling vil efter hans mening være med til at vende udviklingen i antallet af langtidsledige.