Sparekniven rammer børn og unge

Af Torben K. Andersen, freelancejournalist

Høje-Taastrup er en af de mange kommuner, hvor udgifterne til forebyggelse og anbringelse af unge er eksploderet. Nu skal der spares millioner af kroner, og sparekniven snitter dybt.

Fremover kan kun afdelingschefen og chefsocialrådgiveren træffe beslutninger om anbringelser af børn uden for hjemmet i Høje-Taastrup Kommune. Unge kriminelle skal heller ikke længere som udgangspunkt anbringes uden for hjemmet, men får fremover blot tilknyttet en særlig kontaktperson.

Det er to konsekvenser af en omfattende spareplan, som Høje-Taastrup har sat i værk for at få bugt med de løbske udgifter på forebyggelses- og anbringelsesområdet.

Høje-Taastrup har præcis de samme økonomiske problemer som en række andre kommuner rundt omkring i landet. For udgifterne til dette område – og en række andre tunge sociale grupper – er eksploderet de senere år, og derfor skal der skæres ind til benet.

En godt et år gammel reform – den såkaldte grundtakstreform – skulle ellers få bugt med de løbske udgifter, men reformen bliver nu massivt kritiseret af en række kommuner, der anklager den for at være alt for bureaukratisk. Høje-Taastrup har derfor søsat en handleplan, der skal barbere 25 millioner kroner af budgettet i år.

»Vi har brugt 105 millioner kroner på hele området sidste år. Og det kan vi simpelthen ikke blive ved med. Det er ikke nogen hemmelighed, at økonomien spiller en væsentlig faktor,« siger formanden for socialudvalget i Høje-Taastrup Vibeke Winther (S).

Sparekniven skærer dybt, og så er der endda luget ud i nogle af de mere kontroversielle ideer, kommunen i første omgang også havde på tegnebordet.

»Nogle af planerne var nok på kant med loven. Og det kan vi selvfølgelig ikke have«, siger Jan Skadhauge, chef for familie- og sundhedsforvaltningen i Høje-Taastrup Kommune.

En ide gik for eksempel ud på at sende de børn, som ikke ligefrem stod for at skulle tvangsfjernes, på venteliste til anbringelse, indtil der var råd og plads. Men den ide er skrottet igen.

Høje-Taastrup vil nu oprette egne institutioner som alternativ til de dyrere døgninstitutioner under amtet eller familiepleje. Den nye handleplan betyder også, at:

  • økonomisk støtte til kost- og efterskole begrænses mest muligt, så forældrene selv må betale for opholdet
  • kun chefsocialrådgiveren og afdelingschefen kan beslutte anbringelser af børn – og ikke længere familiens sagsbehandler
  • kun 0-12 årige kan bevilges personlig rådgiver
  • samtlige anbringelsessager genemgås for at fremskynde en mulig hjemsendelse.

»Det er en henstilling om, at vi er forsigtige med, hvad vi bruger penge til,« siger Jan Skadhauge.