Spanien holder fast i asbest

Af Peder Munch Hansen

500.000 europæere vil de kommende år dø af asbest, men det spanske EU-formandskab fastholder retten til at producere asbest og sælge til lande uden for EU.

Snævre interesser for egen industri blokerer for et forlig i EU om asbest. Det spanske EU-formandskab samt Portugal og Grækenland går sammen med EU-Kommissionen imod et totalforbud mod fremstilling af det kræftfremkaldende materiale.

Spanien producerer omkring 65 procent af al den asbest, der stadig fremstilles i EU. Portugal og Grækenland står for resten. Og de skal fortsat kunne producere materialet, hvis det står til det spanske EU-formandskab.

På et arbejdsmøde i Bruxelles lagde det spanske formandskab i sidste uge op til, at landene kan producere asbest, når det blot sker uden risiko for de ansatte, og asbesten kun sælges uden for EU. Og landene skal selv vurdere, om produktionen sker uden risiko for de ansatte.

Det kompromis er en række lande heriblandt Danmark imod. De ønsker produktion af asbest forbudt. Også i Europa-Parlamentet er der modstand mod at give efter for de sydlandske industriinteresser. Parlamentet behandlede forslaget i sidste måned og lagde op til et totalforbud.

»Og det skal vi holde fast i. Der er ikke nogen grund til at give os på nuværende tidspunkt,« siger Helle Thorning-Schmidt, der kæmpede for totalforbuddet i parlamentet.

Holdningen i parlamentet og i en række lande er, at man ikke kan fremstille og sælge noget til andre lande, som man selv finder er så farligt, at det er forbudt.

En britisk videnskabelig undersøgelse skønner, at omkring 500.000 vesteuropæere dør af skader fra asbest de næste 35 år. Hertil kommer et ukendt antal østeuropæere, der i årevis har arbejdet med det kræftfremkaldende materiale.

EU har tidligere vedtaget et direktiv om asbest. Det forslag, der behandles nu, strammer på væsentlige punkter det tidligere. Det sker netop også for at stramme op, inden nye lande kommer med i EU. Asbest er nemlig et problem i en række østlande.

Forslaget strammer både regler for grænseværdier for asbest og kravene til sikkerhed, når for eksempel asbestholdige bygninger rives ned. De ansatte skal uddannes bedre i at omgås asbest, og deres helbred skal undersøges med jævne mellemrum.

Det spanske EU-formandskab skal frem til arbejds- og beskæftigelsesministrenes rådsmøde 3. juni finde et kompromis, som kan samle det nødvendige flertal.