Solidarisk kontingentpolitik

Af Niels W. Petersen, formand for MedieGrafisk Skive-Nykøbing Mors

I de seneste numre af A4 har Benedicte Toftegård og Mogens Justesen debatteret differentieret kontingentpolitik – eller en solidarisk kontingentpolitik, hvor højtlønnede medlemmer betaler mere i fagforeningskontingent end lavere lønnede medlemmer.

Danske fagforeninger har desværre i alt for høj grad mistet villigheden til at forandre og forny sig i forhold til medlemmernes ønsker. Fagbevægelsen bliver nødt til at omstille sig til nye tider for fortsat at kunne appellere til de nye årgange, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Ud over at fagforeninger skal arbejde for bedre løn og ansættelsesforhold for kollektivet og den enkelte, skulle de samme organisationer kigge indad og blandt andet finde appel i et differentieret/solidarisk kontingentsystem.

Et solidarisk kontingentsystem behøver slet ikke være så bureaukratisk. Der skal selvfølgelig være et sæt spilleregler, der tager højde for eksempelvis flere dages vejrlig, en dags arbejde i en kontingentuge – kort sagt hvor og hvornår den enkelte er berettiget til et nedsat kontingent. I denne forbindelse kan der helt sikkert trækkes på erfaringer fra nogle af de forbund, der har eller har haft solidarisk kontingentpolitik efter medlemmernes lønindtægt. Hvor der er vilje, er der også en vej. Vi betaler jo heller ikke det samme i skat!