Socialt svage falder fra erhvervsuddannelser

Af | @GitteRedder

Frafaldet på erhvervsuddannelserne har stor social slagside, viser ny omfattende kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut.

UDSAT De vilde drenge fra socialt belastede hjem har langt større risiko for at falde fra erhvervsuddannelsen end de pæne piger fra velfungerende hjem. En omfattende kortlægning af frafaldet på de merkantile erhvervsuddannelser foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser et klart mønster i hvem, der falder fra uddannelserne.

»Den sociale arv vejer allertungest,« fastslår projektleder for EVA’s frafaldsundersøgelse Niels Matti Søndergaard og henviser til, at elever, der har været socialt udsatte i barndommen har en markant større risiko for frafald.

For eksempel har elever, der har været anbragt udenfor hjemmet på et tidspunkt i deres barndom, 11 procentpoint større risiko for frafald. Og hvis en elev har været i fængsel eller fået en bødestraf, er der ifølge Niels Matti Søndergaard også markant større risiko for frafald.

Evalueringsinstituttet har analyseret en total årgang unge, der begyndte på et grundforløb til en merkantil erhvervsuddannelse i 2005, og som derfor skulle være færdige med studiet i 2007. Men ligesom på håndværker-uddannelserne falder rigtig mange unge fra de erhvervsuddannelser, der er målrettet handel og kontor.

Niels Matti Søndergaard pointerer, at erhvervsskolerne med EVA’s undersøgelse i hånden nu mere målrettet kan arbejde på at mindske det tårnhøje frafald på erhvervsuddannelserne.

Drenge værre end piger

Drenge dropper hyppigere uddannelsen end piger, og hvis eleven har lave årskarakterer i folkeskolen, er der også større risiko for at falde ud. Også forældrenes uddannelsesbaggrund spil-ler en rolle, og unge med ufaglærte forældre opgiver oftere skolebænken end andre unge.

Endelig viser undersøgelsen, at unge indvandrere hyppigere springer fra en erhvervsuddannelse end unge danskere. Men elever med srilankansk eller pakistansk baggrund klarer sig lige så godt som danske elever, mens elever med irakisk eller iransk baggrund oftere falder fra.

»Undersøgelsen viser helt klart, at vi er nødt til at nuancere synet på etniske grupper. Man kan ikke bare skære alle indvandrere over en kam, og det er et rigtigt interessant resultat, som mange skoler kan bruge, når de skal mindske frafaldet,« siger Niels Matti Søndergaard.

At det især er elever med sociale problemer, der risikerer at falde fra erhvervsuddannelserne, kommer ikke bag på formand for Erhvervsskolerne Peter Amstrup.

»Man har bevidst læsset en masse unge ind på erhvervsskolerne og forventet, at vi kunne få dem til at gennemføre en uddannelse,« siger han men påpeger, at en lang række tiltag på skolerne – blandt andet mentorordninger og socialrådgivere – nu bærer frugt.

Ligeledes lægger mange erhvervsskoler op til forældresamarbejde via tolk med indvandrer-eleverne. Via dialog med hjemmet får indvandrere større viden om, hvad en erhvervsuddannelse kræver.