Socialt Europa bliver sat på skinner

Af | @MichaelBraemer
| @GitteRedder

Årlige, europæiske treparts-topmøder skal styrke den europæiske arbejdsmarkedspolitik. Beskæftigelsesministeren regner med, at det første møde kan finde sted næste år.

Det danske EU-formandskab har nu sikret opbakning til oprettelse af et årligt socialt treparts-topmøde i EU. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) forventer, at den endelige beslutning om det nye treparts-topmøde tages på et Rådsmøde 3. december i Bruxelles.

»Et trepartsmøde hvert år i forbindelse med EU’s forårstopmøde vil give arbejdsmarkedets parter på europæisk plan mulighed for at diskutere aktuelle politiske temaer,« siger Claus Hjort Frederiksen, som regner med, at det første topmøde kan finde sted allerede i marts næste år.

Det bliver arbejdsmarkedets parter på europæisk plan, blandt andre Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation EFS og De europæiske Arbejdsgiveres Organisation UNICE, der mødes med EU’s stats- og arbejdsministre.  Ikke mindst i lyset af udvidelsen af EU med ti nye øst- og centraleuropæiske lande vurderer Claus Hjort Frederiksen, at det europæiske trepartsmøde bliver en vigtig nyskabelse.

»Den europæiske sociale model lægger vægt på at ansvarliggøre alle parter,« siger Claus Hjort Frederiksen og fastslår, at de europæiske regeringer ikke alene kan skabe et rummeligt Europa.

»Hvis banale konflikter ikke skal gå i hårdknude, skal parterne på banen,« siger Claus Hjort Frederiksen, der i sidste uge var vært for en stor EU-konference med fokus på netop trepartssamarbejde i et udvidet EU.

LO-formand Hans Jensen glæder sig over, at det efter massivt pres fra især europæisk fagbevægelse nu lykkes at etablere faste europæiske trepartstopmøder.

»Det er præcis, som vi har ønsket det. Vi har mast på at få sikre et nyt fælleseuropæisk trepartsinstitut, der skulle holde et vågent øje med beskæftigelsespolitikken i EU. Det her er første skridt i den retning,« siger Hans Jensen og tilføjer, at de årlige trepartsmøder vil sætte tydeligere fokus på arbejdsmarkedspolitik i Europa til gavn for lønmodtagerne.