Socialpædagogerne styrker tillidsfolket

Af | @MichaelBraemer

Tillidsrepræsentanterne i Socialpædagogisk Landsforbund nærmest råber på hjælp i en undersøgelse, som forbundet har fået foretaget op til sin kongres i denne uge. Ikke mindst håndteringen af ny løn udfordrer tillidsfolket over evne. Forbundsformanden vil styrke uddannelsen af tillidsrepræsentanter og gøre uddannelsen mere individuel.

Under sloganet »Det drejer sig om tillidsrepræsentanten«, sætter Socialpædagogernes Landsforbund (SL) tillidsrepræsentanternes fremtidige vilkår og muligheder til debat på forbundets kongres, der finder sted tirsdag-torsdag i denne uge. 

Diskussionen er højst tiltrængt, dokumenterer en række rapporter, som arbejdsmarkedsforskeren Carsten Strøby Jensen, Københavns Universitet, har udarbejdet som indspark til kongressen på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt SL’s medlemmer. Decentraliseringen af overenskomst- og aftalesystemet har sat tillidsrepræsentanten i centrum – og under pres på den enkelte arbejdsplads. Og mange føler ikke, at de kan leve op til de nye krav.

Især forhandling og håndtering af Ny Løn på arbejdspladsen har vist sig at være en for stor mundfuld. To tredjedele af SL’s tillidsrepræsentanter føler sig ikke klædt godt nok på til opgaven og mener, at de har brug for uddannelse i forhandlingsteknik. Halvdelen af dem efterlyser mere viden om reglerne for ny løn generelt.

Ønsket om at styrke tillidsrepræsentanternes kompetence på området er endnu mere udpræget blandt medlemmerne, hvoraf de fleste helt afviser tanken om at tale løn med ledelsen, uden at tillidsrepræsentanten er med. Hele 95 procent af medlemmerne mener, at det er en god idé at lære tillidsrepræsentanter mere om forhandlingsteknik. Og på baggrund af hidtidige erfaringer siger næsten en tredjedel af medlemmerne, at tillidsrepræsentanten på deres arbejdsplads ikke har været klædt godt nok på til at håndtere diskussionerne og forhandlingerne med ledelsen om ny løn. 

Må gribe til pungen

Forbundsformand Kirsten Nissen vil nødig foregribe debatten på kongressen ved allerede nu at drage konklusioner. Hun er dog ikke i tvivl om, at SL ender med at gribe til pungen, så uddannelsen af SL’s tillidsrepræsentanter kan styrkes. Samtidig skal den differentieres, så den bedre kan tilgodese individuelle behov.

»Tillidsrepræsentanter skal have en uddannelse, der gør dem lige så dygtige som lederne. Det er på den måde, vi får den bedst mulige sparring om arbejdspladsens udvikling,« siger Kirsten Nissen.

Med de nye tillidsrepræsentanter, der kommer til i disse år, mener hun også, at der er brug for at udbygge uddannelsen med helt grundlæggende holdningsbaseret viden om fagbevægelsen og fagpolitiske opgaver. 

Uanset det udtalte behov for opkvalificering af tillidsrepræsentanterne er forbundsformanden meget tilfreds med undersøgelsens svar, fordi de støtter SL’s faglige strategi – vedtaget på sidste kongres i 2000 – om, at den faglige aktivitet skal udspringe fra arbejdspladserne.

»Jeg er positivt overrasket over, at så stor en del af medlemmerne bakker op om, at kompetencen skal ligge på arbejdspladsen. Og særlig glad for, at tillidsrepræsentanterne er parate til at påtage sig ansvaret – ikke kun for de fagpolitiske opgaver, men også arbejdspladsens og pædagogikkens udvikling,« siger hun.

Ni ud af ti tillidsrepræsentanter svarer i undersøgelsen, at det er en central opgave for tillidsrepræsentanter at sætte kompetenceudvikling på arbejdspladsens dagorden. Langt de fleste mener også, det er deres opgave at sikre arbejdspladsens socialpædagogiske udvikling.