GAMMEL VIN

Socialdemokraternes 90’er-budskab har fået ny slagkraft

Af

Budskabet i Socialdemokraternes integrationskampagne er et ekko af partiets politik i slutningen af 90’erne. Men risikoen for at splitte partiet på udlændingeområdet er mindre i dag end i Nyrups tid. Og effekten hos vælgerne er større, påpeger eksperter og kommentatorer.

Budskabet i Socialdemokraternes udlændingekampagne er gammelt, men det virker, vurderer eksperter. 

Budskabet i Socialdemokraternes udlændingekampagne er gammelt, men det virker, vurderer eksperter. 

Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

’Kommer du til Danmark, skal du arbejde.’

Sådan lyder budskabet i Socialdemokraternes integrationskampagne.  Men indholdet i kampagnen er langt fra nyt. Budskabet er nærmest identisk med de ord, som daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde igen og igen fra Folketingets talerstol i slutningen af 1990’erne.

»Nyrup pegede netop på, at alle har ret og pligt til integration og arbejde. At se arbejdsmarkedet som måden at integrere mennesker på er bestemt ikke nogen ny idé,« siger historiker fra Syddansk Universitet Heidi Vad Jønsson.

Hun har forsket i integrationens politiske historie og skrevet ph.d. om udviklingen af Socialdemokraternes integrationspolitik fra 1960’erne til 2000’erne.

Men mens budskabet er det samme, er partiet et andet. Og det gør det langt mindre risikabelt for Helle Thorning-Schmidt at melde ud på det følsomme område, end det var dengang, pointerer politisk kommentator Hans Engell.

»Nyrup var formand for et parti, der befandt sig i ekstrem splittelse, og det er Thorning ikke,« siger han. Hans Engell understreger dog, at det aldrig er risikofrit for Socialdemokraterne at gå i offensiven på udlændingeområdet.

»De risikerer at udløse et større internt opgør i partiet og resten af partierne. I den nye kampagne har de valgt en tone, der er til at leve med for de andre og dem selv. Man har ramt den rette tone, og det bekræfter meningsmålingerne,« siger han.

Thorning har brudt med det hævdvundne princip, at antallet af indvandrere ikke er et problem. Nu peger partiet omvendt på, at det er nødvendigt at regulere antallet af indvandrere. Heidi Vad Jønsson, historiker, Syddansk Universitet

Kurven er gået støt opad for Socialdemokraterne i den seneste tid. I den seneste måling fra Voxmeter ligger partiet lige over 25 procent af stemmerne – en my over valgresultatet fra 2011.

Heidi Vad Jønsson er enig i, at Socialdemokraterne er kommet over de stridigheder på udlændingeområdet, der martrede partiet dengang i 90’erne.

Striden gik især på, om antallet af udlændinge var et problem, og om udlændinge skulle have adgang til velfærdssystemet i samme omfang som danske statsborgere.

»Thorning har brudt med det hævdvundne princip, at antallet af indvandrere ikke er et problem. Nu peger partiet omvendt på, at det er nødvendigt at regulere antallet af indvandrere,« forklarer Heidi Vad Jønsson og henviser til, at Socialdemokraternes nye kampagne også lægger op til en stramning af asylreglerne.

S har hapset 8.000 stemmer fra DF

Kampagnen og integrationsudspillet ’Alle skal bidrage’ er en direkte konfrontation med Dansk Folkeparti, forklarer valgforsker og professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen.

»S drejer på den her beskæftigelsesknap, velvidende at de skal være i balance med deres kernevælgere og stadig fange dem, der er stukket af til DF,« siger han.

Og meget tyder på, at strategien bærer frugt. Ifølge den nyeste gennemgang af vælgervandringen, som valgforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Søren Risbjerg Thomsen har foretaget for Altinget, har 8.000 tidligere DF-vælgere ændret holdning i løbet af de seneste fire til seks måneder og ville nu sætte deres kryds ved Socialdemokraterne ved et valg.

Det kan godt være, at Socialdemokraterne også havde den retorik under Nyrup, men det hørte vælgerne tilsyneladende ikke. Søren Risbjerg Thomsen, professor, Aarhus Universitet

Søren Risbjerg Thomsen peger på annoncerne som en afgørende faktor for, at Socialdemokraterne har kapret vælgere fra Dansk Folkeparti.

»Kampagnen repræsenterer en holdning, der er meget udbredt i befolkningen, og som DF har hentet mange vælgere på siden 90’erne. Det kan godt være, at Socialdemokraterne også havde den retorik under Nyrup, men det hørte vælgerne tilsyneladende ikke, siden at mange dengang rykkede sig over til Dansk Folkeparti,« siger Søren Risbjerg Thomsen.

Også Kasper Møller Hansen vurderer kampagnen til at være et klogt træk.

»Op til en valgkamp gælder det om for et parti at sætte en dagsorden til deres egen fordel, og det gør Socialdemokraterne med deres kampagne ved at dreje udlændingespørgsmålet over på arbejde og velfærd, som er emner, de står stærkt på i forvejen,« forklarer han og kalder annoncerne for ’en kampagne efter bogen’.

Yde for at kunne nyde

Kasper Møller Hansen har før peget på, at Socialdemokraterne i stedet for også at tale om religion, kultur og race, som de gjorde i 90’ernes integrationsdebat, burde fokusere på de arbejdsmarkedsmæssige udfordringer ved indvandringen for at opnå større vælgeropbakning.

Hvorvidt indvandrere bidrager til samfundet, er nemlig afgørende for danskernes holdninger til indvandrere, viser valgforskerens vælgerundersøgelser.

»Det virker som om, at danskerne er med på retorikken om, at udlændinge skal være bidragsydere og gøre sig fortjent til velfærden,« siger Kasper Møller Hansen.

Hans Engell er ligeledes overbevist om, at kampagnen har rykket vælgere, og han mener, den vil blive ved at gøre det.

»Det, der har kostet Socialdemokraterne rigtig dyrt gennem tiderne, er usikkerheden om, hvor de er placeret i udlændingedebatten. Kampagnen tegner et billede af en strammere og mere håndfast linje, som taler til partiets midtervælgere,« siger han.

Nye tider, samme problem

Annoncerne vækker også genklang hos Thorkild Simonsen, som var indenrigsminister fra 1997 til 2000. Han stod i spidsen for den integrationslov fra ‘98, som regeringen nu lægger op til at ændre.

»Det er klogt af partiet at fokusere på arbejde i kampagneannoncerne, selvom ideen ikke er ny,« siger Thorkild Simonsen og fortsætter:

»Intentionen dengang var også, at udlændinge skulle ind på arbejdsmarkedet. Det er de desværre ikke helt kommet, og det er ikke godt nok.«

Jeg tror, at Helle og jeg deler holdningen om, at man er nødt til at få flygtninge, indvandrere og efterkommere ind på en arbejdsplads. Thorkild Simonsen (S), tidl. indenrigsminister

Og der er den tidligere indenrigsminister og borgmester i Aarhus helt på linje med Hans Engell.

»Nyrup kunne som sådan godt sælge budskabet om, at uddannelse og beskæftigelse er nøglen til integration, men i sidste ende handler det om at gennemføre integrationen, og det lykkedes ikke. Så det gælder det også om for Thorning,« siger Hans Engell og fortsætter:

»Når vi diskuterer de samme temaer i dag som dengang, så er det, fordi vi ikke har løst integrationsproblemet.«

Tog kampen og tabte valget

Poul Nyrup Rasmussen vandt folketingsvalget med det yderste af fingerspidserne i 1998, og umiddelbart efter samme år fik han gennemtrumfet Danmarks første integrationslov.

Den introducerede blandt andet et treårigt integrationsprogram for flygtninge og indvandrere og pålagde kommunerne at stå for integrationen af nytilkomne og herboende migranter – en opgave som i mange år ellers havde ligget hos Dansk Flygtningehjælp.

Thorning har brudt med det hævdvundne princip, at antallet af indvandrere ikke er et problem. Nu peger partiet omvendt på, at det er nødvendigt at regulere antallet af indvandrere. Heidi Vad Jønsson, historiker, Syddansk Universitet

Alligevel høstede Socialdemokraterne ikke frugten af det store arbejde med at få sat integrationen i system, og ved valget tre år efter, i 2001, hvor udlændingepolitik var et af de helt store temaer, tabte partiet regeringsmagten.

Det ærgrer forhenværende indenrigsminister Thorkild Simonsen.

»Den politiske snak dengang handlede jo meget om antallet af indvandrere, og om hvorvidt de overhovedet skulle være i landet, og det er en forkert præmis og en meget negativ diskussion, som der var mange forskellige holdninger til i regeringen,« siger han.

Han mener, at den diskussion var medvirkende til, at Socialdemokraterne tabte valget og mistede mange vælgere til Venstre og Dansk Folkeparti. Derfor glæder han sig over indholdet i den kampagne, der kører nu.

»Jeg tror, at Helle og jeg deler holdningen om, at man er nødt til at få flygtninge, indvandrere og efterkommere ind på en arbejdsplads – ellers får Danmark et stort socialt og økonomisk problem,« siger Thorkild Simonsen.