Socialdemokraterne vil stramme overvågningsregler

Af

Socialdemokraterne fremsætter nu forslag, der skal stramme reglerne for virksomheders tv-overvågning af medarbejderne. Arbejdsgiverne skal fremover forpligtes til at fortælle, hvor kameraerne snurrer. Fagforbund er begejstrede, mens arbejdsgiverne kalder en stramning unødvendig.

De ansatte har krav på at vide, hvor og hvornår kameraerne er tændt, hvis deres arbejdsgiver vil benytte sig af tv-overvågning. Det mener Socialdemokraternes retsordfører Sandy Brinck, som derfor inden jul vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, der skal stramme arbejdsgivernes pligt til at informere medarbejderne om tv-overvågning på virksomhederne.
»De nuværende lovregler om information og skiltning er ikke gode nok. Skiltene bør angive mere præcist i hvilke områder på virksomheden, der er tv-overvågning. Formålet med skiltningen er jo netop at fjerne den usikkerhed, som overvågningen kan påføre medarbejderne, og det sker ikke i dag,« siger Sandy Brinck.

I dag siger den såkaldte lov om forbud mod tv-overvågning, at private, der foretager overvågning af arbejdspladser, skal »ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom«. Det fortolkes reelt sådan, at arbejdsgiveren skal informere personalet om, hvilke lokaler der tv-overvåges. Men i et kæmpestort supermarked betyder det blot, at personalet ved, at der tv-overvåges i lokalet, men ikke i hvilke afdelinger og altså ikke, om de selv arbejder i nærheden af et kamera.

Ligeledes har den hidtidige praksis været, at virksomhederne kan skilte med, at der foretages »regelmæssig eller vedvarende tv-overvågning« uden at fortælle, om der rent faktisk foregår overvågning netop nu. Det vil Sandy Brinck have strammet op på, så skiltene enten fortæller, hvornår der tv-overvåges, eller skiltene kun er sat op, når der reelt foregår overvågning.

Arbejdet bliver som et fængsel

Gennem de seneste år har stort set alle større butikker fået installeret tv-overvågning, som ikke blot overvåger, om kunderne putter varer i lommerne uden at betale, men også holder øje med medarbejdernes gøren og laden. De butiksansattes faglige organisation HK/Handel ser derfor også et stort behov for skærpede regler for at beskytte medlemmerne. De moderne kameraer er nemlig ofte så små, at man ikke får øje på dem, hvis man ikke ved, at de er der.

»De nuværende krav til arbejdsgivernes information om tv-overvågningen er ganske enkelt for lemfældige. Hvis ikke medarbejderne har mulighed for at indrette deres arbejdsdag efter, hvor der er kameraer, får de en krampagtig hverdag, hvor arbejdet bliver som et fængsel. Og man har altså også ret til et privatliv på sit arbejde,« siger Bjarne Petersen, faglig sekretær i HK/Handel.
Også RestaurationsBranchens Forbund og Specialarbejderforbundet i Danmark oplever, at tv-overvågning på arbejdspladser er blevet meget udbredt og støtter derfor Socialdemokraternes udspil. Men hos detailhandlens arbejdsgiverorganisation Dansk Handel & Service (DHS) mener ansættelsesretschef Laurits Rønn, at behovet for stramninger er helt udokumenteret, fordi han ikke kender til sager, hvor arbejdsgiverne har misbrugt tv-overvågningen. Og så mener han i øvrigt, at alt for stramme regler vil ødelægge formålet med tv-overvågningen, der jo blandt andet er at komme medarbejdernes svind til livs.

»Hvis medarbejderne ved alt for nøjagtigt, hvor kameraerne er placeret, er det jo omsonst at installere tv-overvågning,« siger Laurits Rønn, der i stedet opfordrer til en bedre dialog på arbejdspladserne om tv-overvågning.

Socialdemokraterne skal heller ikke forvente støtte fra Dansk Folkeparti. Her mener retsordfører Per Dalgaard blot, at det vil være en hjælp til de langfingrede ansatte, hvis arbejdsgivernes informationspligt strammes.

»For den, som intet har at skjule og ikke er kriminel, kan det da ikke være noget problem, at der måske er et kamera. Jeg synes, det er at se spøgelser ved højlys dag,« siger Per Dalgaard.
Hvis Socialdemokraternes beslutningsforslag samler flertal i Folketinget, bliver regeringen pålagt at fremsætte et lovforslag om stramninger af tv-overvågningsloven.