Små skridt for ny organisation

Af | @GitteRedder

Det fornyede LO er ikke kommet afgørende ud af startblokken endnu, og i offentligheden er det forblevet en hemmelighed. Det mener en arbejdsmarkedsforsker. En anden er mere positiv.

Godt otte måneder med Nyt LO har ikke markeret nogen afgørende forskel fra det gamle LO. Nyt LO er ikke synligt i offentligheden, og de interne skænderier raser også stadig som tidligere. Det mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. Han har fulgt fagbevægelsen tæt gennem mange år og mener ikke, at Nyt LO for alvor har taget fat på hovedorganisationens største problemer:

»Det er bydende nødvendigt med en afklaring på, hvad LO tager sig af, og hvad forbundene tager sig af. LO’s store problem er, at forbundene ikke vil give LO plads. Forbundene er stadig mest interesserede i at profilere sig selv.«

Flemming Ibsen tror ikke, arbejdsfordelingen kommer på plads, før forbundene er færdige med den proces med omorganisering og fusioner, som de koncentrerer sig om i øjeblikket.
Steen Scheuer, arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitetscenter, ser mere lyst på Nyt LO’s hidtidige levetid, selv om han heller ikke mener, at det fornyede LO er trængt meget igennem i offentligheden. Han tror til gengæld meget på, at Nyt LO har de rigtige takter:

»Nyt LO er i det stille ved at tage form, og i offentligheden tager det tid at skabe nyt image. Men det nye værdigrundlag er et vigtigt skridt, fordi LO lægger større vægt på at give individet valgfrihed inden for det kollektive system.«

Han mener, at overenskomstforhandlingerne i 2004 vil bygge oven på værdigrundlaget og den overenskomst, som Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet indgik i år. Den gav slagteriarbejderne mulighed for selv at bestemme over en del af overenskomstsummen, som de kan benytte til ekstra løn, højere pensionsbidrag eller mere ferie.

»Ved at gøre overenskomster mere fleksible og tillade større valgfrihed for den enkelte vil mange medlemmer også opleve nytteværdien af at være med og få indflydelse på sin egen overenskomst,« siger Steen Scheuer.

Han mener også, at fagbevægelsen har handlet rigtigt ved at kappe de økonomiske bånd til Socialdemokraterne. Dermed står den friere til at formulere nye utraditionelle krav eller forslag.

Flemming Ibsen mener imidlertid, at frigørelsen fra Socialdemokraterne har virket kunstig. Og han mener, at Hans Jensens offentlige skænderi med Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard bragte processen tilbage til nulpunktet.

»Det virker lidt som et skuespil, hvor LO-formanden forsøger at spille rollen som politisk uafhængig. Men den rolle har han svært ved at spille, fordi han i bund og grund er socialdemokrat. Dansk Folkeparti er stadig ikke stuerent for LO,« siger Flemming Ibsen.