Slut med fløjlshandsker mod kriminelle

Af

København etablerer en eliteenhed, der skal sikre tryghed og ro i kriminelle bydele – såkaldte hotspots. A4 spørger beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard (S), om kommunens hidtidige politik har spillet fallit.

Er hovedstaden blevet en gangster-rede?

»Vi har fået organiseret kriminalitet i større omfang i København. Unge tager stadig flere stoffer. Både hash og mere alvorlig narko. Bagved findes et kæmpemarked, hvor der cirkulerer rigtig store penge. Det ville være naivt ikke at indse og gøre noget.«

Så nu vil I løse sociale problemer med politimagt og specialtropper.

»Vi går to veje. I en bydel som Sjælør findes så hårdkogte kriminelle, at vi er nødt til at hive fløjlshandskerne af. Bandemedlemmer af den type burde sendes på kostskole i Nordjylland, og de skal presses væk fra området. Det forudsætter en hårdhændet politimæssig indsats. Samtidig er der et lillebror-lag af yngre drenge, der ser op til banden. Dem skal vi hjælpe til at komme i skole, få et fritidsjob og dyrke noget sport. Det er ikke en politiopgave.«

I vil blandt andet indføre mobil video-overvågning og visitationszoner. Bliver det ikke ren politistat?

»Vi kalder indsatsområderne for »hotspots«, fordi de bliver varme steder at opholde sig for kriminelle. Der vil blive fulgt op hurtigt og konsekvent. »Hotspot-officererne« vil være på stedet hele tiden.«

Så I går altså fra gulerod til stok. Fra fremstrakt hånd til jernnæve.

»Det her er både gulerod og stok. Vi vil både vise konsekvens og åbne muligheder. Der er kriminelle uden for pædagogisk rækkevidde, der skal isoleres væk fra kvarteret. Samtidig skal vi arbejde på at skabe positive rollemodeller for de øvrige.«

Er det ikke en falliterklæring for dig som beskæftigelses- og integrationsborgmester, at de nye officerer skal referere direkte til overborgmesteren og politidirektøren?

»Nej, jeg mener, det er nødvendigt at lade chefen for den nye hotspot-gruppe referere til den allerøverste ledelse i kommunen og hos politiet. Det her kræver beføjelser, og indsatsen må ikke drukne i bureaukratisk fnidder.«

Så det ville gå i koks, hvis du var øverste ansvarlige?

»Det er altid kompliceret med mange instanser involveret. Der er behov for at have den øverste chef, overborgmesteren, for bordenden.«

Skulle I ikke hellere løse ghettoproblemerne?

»Man løser ikke ghettoproblemer uden tryghed. Vi får ingen velfungerende børnefamilier til at flytte til et risikoområde. Derfor er vi nødt til at skabe tryghed. Det er også baggrunden for min plan om et tryghedsindeks, hvor kommunens borgere får lejlighed til at svare på, hvor trygge de føler sig. På den måde kan vi få udpeget, hvor i byen der er brug for en hotspot-indsats.«

Hvor utrygge tror du, at borgerne føler sig?

»Det vil afhænge af, hvor og hvem du spørger. I Sjælør ville utrygheden formentlig være otte eller ni på en 10-skala, hvor 10 var mest utryg. Mange gamle mennesker i området tør ikke gå uden for en dør, og det er ikke noget, en politiker kan eller skal ignorere.«

Giver det ikke bagslag over for disse unge at give politiet så fremtrædende en rolle?

»Vi kan ikke nøjes med en socialpolitisk indsats. Vi ønsker en indsatsstyrke, hvor politiet bruger samme midler som mod rockerne. Når en ung fyr uden job kører rundt i en BMW til 600.000 kroner, skal han kunne dokumentere, hvor pengene kommer fra. Ellers skal bilen konfiskeres. Her er tale om et narkomiljø med så mange hurtige penge, at en bøde på 3.000 kroner ikke gør indtryk.«

Vil I så spare på den sociale indsats?

»Nej. Vi har faktisk øget den socialpolitiske indsats, men den virker kun, hvis vi får de værste rødder væk.«