Slagsmål om boligudsalg fortsætter

Af | @MichaelBraemer

Regeringen er stålsat i sine planer om at sælge ud af de almene boliger. Men det kan kræve både en højesteretssag og et folketingsvalg, før den første handel falder på plads.

Når høringsfristen udløber på fredag, tager regeringen fat på det egentlige lovforslag om udsalg af almene boliger. Det sker efter principperne i det udspil, der blev sendt i høring kort før sommerferien.

Dermed rykker en højesteretssag om ejerskab og ekspropriation tættere på. Påstanden om ekspropriation vil ifølge formanden for Boligselskabernes Landsforening (BL), Henning Kirk Christensen, være et hovedelement i det høringssvar, foreningen i disse dage er ved at forberede.

BL er skuffet over, at hverken økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen (K) eller justitsminister Lene Espersen (K) endnu har reageret på det juridiske notat, som advokat Henrik Christrup har udarbejdet for BL. Notatet konkluderer entydigt, at salg af almene boliger vil være ekspropriation og i strid med grundlovens regler om ejendomsretten, også selv om regeringen vil lægge beslutningen om et eventuelt salg ud i de enkelte boligafdelinger. Det er nemlig ikke afdelingerne, men den overordnede boligorganisation, der har samtlige ejerbeføjelser, fastslår notatet.

»Men en retssag ville være en dybt ulykkelig situation,« siger Henning Kirk Christensen, der stadig håber på at blive inddraget i en dialog om frasalg af boliger.

BL afviser nemlig ikke fornuften i at skabe blandede ejerformer i visse områder. Men det skal ske på frivillig basis, forlanger organisationen.

Heller ikke Ugebrevet A4 har haft held til at få justitsminister Lene Espersen (K) til at vurdere det juridiske notat. Men ifølge Erhvervs- og boligstyrelsen vil den kommende lovgivning ikke lade sig påvirke af notatet, men støtte sig til Kammeradvokaten og Justitsministeriet, der tidligere har sagt god for den salgsmodel, regeringen nu opererer med.

BL vil i sit høringssvar også pege på, at boligsalget, som det er skitseret i regeringsudspillet, vil forstærke de sociale problemer og polariseringen på boligmarkedet, at det ikke vil sætte gang i ekstra nybyggeri, at det vil skade beboerdemokratiet, og at de betydelige økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med salg af det forventede antal boliger, vil løbe op i flere milliarder kroner, som i stedet kunne bruges til at bygge boliger for.

Kommuner vil have vetoret

Også Kommunernes Landsforening (KL) vil først i sidste øjeblik blive færdig med sit høringssvar. Som det vigtigste vil det ifølge formanden for KL’s miljø- og forsyningsudvalg, borgmester Kurt Hockerup (K), gøre regeringen opmærksom på, at kommunerne har brug for almene boliger til at løse boligsociale opgaver. Derfor vil kommunerne, der principielt ikke er imod et vist frasalg, have vetoret og lov til at udpege de områder, der kan blive tale om. 

I mellemtiden er Dansk Folkepartis støtte til boligsalget begyndt at vakle. Partiet er det eneste, der hidtil har bakket regeringens planer op. Halvandet års blæst om forslaget, løbende justeringer og fortsat uafklarede spørgsmål har imidlertid tæret hårdt på Dansk Folkepartis tålmodighed.

»Nu har vi levet med det her i halvandet år, og det er jo helt hen i vejret. Alle de spørgsmål, som fortsat diskuteres, burde have været afklaret, før regeringen sendte en sådan ballon op. Det er for amatøragtigt,« fastslår boligordfører for Dansk Folkeparti, Freddie H. Madsen.  

Dansk Folkeparti skal inden længe mødes med erhvervsminister Bent Bendtsen (K), hvor partiet ud over en nøjere belysning af de juridiske problemstillinger også vil forlange afgørende indflydelse på lovgivningen. I det foreløbige udspil fra regeringen savner Freddie H. Madsen blandt andet incitamenter til at sætte gang i nybyggeri. 

Uanset om Dansk Folkeparti bliver overbevist, eksisterer muligheden for, at et lovforslag udskydes til behandling efter et folketingsvalg. Det sker, hvis modstanderpartierne S, EL, SF og R går sammen og gør det til et krav. René Skau Björnsson, socialdemokratisk medlem af Folketingets Boligudvalg, er åben over for en sådan løsning. Men det er ikke noget, man endnu har talt om partierne imellem, siger han.