Skoler presses til Farum-model

Af | @JanBirkemose

Nyt lovforslag, der skal fremme udlicitering, kan tvinge skoler til at sælge deres bygninger og bagefter leje sig ind i dem. Skolerne er oprørte og ønsker overgangsordning.

Farum-modellen med at sælge ud af offentlige bygninger og bagefter leje sig ind i dem, risikerer at komme ind ad bagdøren hos et stort antal uddannelsesinstitutioner som en konsekvens af et nyt lovforslag fra undervisningsminister Ulla Tørnæs (V).

Ønsket fra regeringens side er at fremme mulighederne for udliciteringer i uddannelsessektoren ved at lade institutionerne få mulighed for at fratrække moms på drifts- og anlægsudgifter. Til gengæld vil institutionerne få udbetalt 15 procent mindre i deres bygningstaxametertilskud.
Men netop det forhold vil ramme et større antal institutioner, der allerede har investeret i nybygninger. Investeringerne, der i mange tilfælde løber op i trecifrede millionbeløb, er nemlig sket i forventning om, at bygningstaxametertilskuddene ville blive fastholdt – og ikke forringet med de 15 procent, som er resultatet af det nye lovforslag.

Sekretariatschef i Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler, Carsten Eberhardt, anslår, at mellem 20 og 25 tekniske skoler vil blive ramt af forslaget. Som et eksempel nævner han Odense Tekniske Skole, der inden for de seneste tre-fire år har bygget for omkring 300 millioner kroner.

»Skolen vil med det nye forslag komme til at mangle seks-syv millioner kroner om året, og de penge kan den kun finde ved at lave besparelser på undervisningen. Forslaget er fuldstændig ødelæggende for skolernes økonomi,« siger Carsten Eberhardt og fortsætter:

»Alternativt kan skolerne for at finansiere deres investeringer sælge bygningerne og så leje sig ind i dem og trække momsen fra på lejeudgifterne. Men det vil koste formuer i stempelpenge og advokater. Det er en sindssyg ordning, som der ikke kommer mere undervisning ud af.«
Carsten Eberhardt står ikke alene med sin kritik af lovforslaget. Et stort antal andre skolesammenslutninger har også advaret Ulla Tørnæs i en netop afsluttet høringsrunde. Derfor har undervisningsministeren netop besluttet at fremsætte et ændringsforslag, der giver skolerne yderligere et år til at løse problemerne.

Men da skolerne typisk har finansieret derers nybygninger med 30-årige lån, vil ministerens forslag om et års time out næppe løse skolernes problemer.
Undervisningsminister Ulla Tørnæs har ikke ønsket at kommentere kritikken af lovforslaget, der ventes at træde i kraft fra nytår.