Skattereform skyder hul i fagbevægelsens formue

Af

Der venter et skattesmæk i millionklassen til fagbevægelse, arbejdsgiverforeninger og brancheorganisationer næste år. Det er der bare ingen der har opdaget, for regeringen har været meget stille om skattereformens konsekvenser for arbejdsmarkedets organisationer. »Korstog mod fagbevægelsen,« siger LO.

NATTEROV
Regeringens skattereform er langt fra gratis for fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne. Uden nogen debat eller offentliggørelse har et flertal i Folketinget vedtaget en skattepakke, der i praksis betyder at fagbevægelsen har udsigt til en hidtil ukendt og trecifret millionregning næste år.

Alene LO-familiens 18 medlemsforbund mister tilsammen et fradrag svarende til godt 650 millioner kroner næste år, vurderer senior manager fra Revisionsinstituttet, John Linnemann, der siden 1985 har rådgivet størstedelen af LO’s forbund om skatteforhold. Det betyder, at der venter en skatteregning på mindst 162 millioner kroner.

Hos fagbevægelsen føler man sig taget med bukserne helt nede om anklerne. Formand for hovedorganisationen LO Harald Børsting siger:

»Det er fuldstændig urimeligt, at regeringen stjæler fra lønmodtagernes strejkekasser på denne måde. Vi har ikke haft nogen mulighed for at finde ud af det på forhånd. Det har ikke været nævnt i forarbejdet til skattereformen eller i selve skattereformen. Og selv i Folketingets skatteudvalg har ministeren været tavs som graven, når der er blevet spurgt ind til provenueffekten af denne lovændring,« siger han.

Også hovedkasserer i LO’s største medlemsforbund 3F, Ulla Sørensen, betragter skattesmækket som et kuglelyn fra en klar himmel.

»Det er et vanvid, der overgår min vildeste fantasi i forhold til, hvad jeg kunne forvente – selv fra en borgerlig regering,« siger hun.

Det vanvid, som fagbevægelsen refererer til, er det faktum, at man næste år mister et fradrag – det såkaldte konsolideringsfradrag - som ingen havde regnet med ville bortfalde. Et fradrag, der i 2008 var 2,6 procent, i 2009 er 3,4 procent og altså i 2010 bliver et stort rundt nul. Det afsløres nu på baggrund af en analyse udarbejdet for Ugebrevet A4 af rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, Christen Amby. Og han er overrasket over ’sit fund’:

»Det står ingen steder direkte, at man vil suspendere konsolideringsfradraget i 2010. I skattereformens lovforslag står der intet om at reformen vil ramme fagbevægelse, arbejdsgiverorganisationer og brancheorganisationer. Men det vil det,« siger Christen Amby.

Fagbevægelsen er rasende over, at den ekstra skatteregning ikke har været lagt åbent frem, da skattereformen blev præsenteret. Først i starten af september, har skatteministeren overfor Folketingets skatteudvalg bekræftet, at arbejdsmarkedets parter godt kan vinke farvel til det vanlige fradrag på deres gevinst af formuerne.

Og det vækker harme hos hovedkasserer Ulla Sørensen fra 3F:

»Hvis det her er et angreb på fagbevægelsen, så synes jeg, vi er enormt langt ude. Gør det dog åbenlyst, så vi ved, hvad vi skal forholde os til i stedet for at komme som en tyv om natten, der stikker snablen ned i vores kasse,« siger hun.

Vi kommer til at bløde

En beregning, der tager afsæt i forbundenes økonomi i 2008, af det private revisionsfirma Revisionsinstituttet, viser, at alene forbundene under LO får et skattesmæk på mindst 162 millioner kroner i 2010. For den samlede fagbevægelse vil den uventede skatteregning dog blive væsentlig større. Det skyldes, at beregningerne, der er foretaget for Ugebrevet A4, hverken medtager formuerne i de lokale afdelinger af LO-forbundene eller i de fagforbund, der står uden for LO.

Dermed overstiger ekstrabeskatningen fagbevægelsens værste mareridt.

»162 millioner kroner er rigtig mange penge. Lønmodtagerne sparer jo ikke op i strejkekasser for sjov. Strejkekasserne er en forudsætning for at kunne trække konfliktvåbnet, hvis forhandlinger går i hårdknude. Så det er voldsomt problematisk at gå ind og underminere konfliktvåbnet på denne måde,« siger Harald Børsting, formand for LO.

Hovedkasserer i 3F Ulla Sørensen vurderer, at skattereformen betyder, at 3F alene skal betale 21 millioner kroner ekstra i skat næste år, hvis man tager afsæt i regnskabet fra 2008.

»Det beløb betyder, vi kommer til at bløde. Det er en del af vores egenkapital, som vi selvfølgelig hvert eneste år forsøger at vedligeholde værdien af, så vi netop er slagkraftige i forhold til en eventuel konflikt, men også i forhold til at bruge egenkapitalen til aktiviteter. Så det er klart, det vil betyde noget,« siger Ulla Sørensen.

Professor og arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra FAOS – Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet forklarer, at svindende formuer på bankbogen hos arbejdsmarkedets parter kan svække konfliktvåbnet.

»En væsentlig del af den danske model er, at der er adgang til konflikt, hvad enten det er strejke eller lockout. Konflikten er ikke et mål i sig selv, men et middel der kan bruges til at skabe pres på modparten i en forhandlingssituation. Derfor er der over årene bygget ikke ubetydelige formuer op, der indgår i organisationernes konfliktberedskab,« siger Jesper Due.

Når eksperter såvel som fagbevægelsen føler sig overrumplet af skattereformens konsekvens skyldes det, at arbejdsmarkedets parter traditionelt har haft mulighed for at sikre sine formuer mod inflation, inden der blev opkrævet skat. Som senior manager John Linnemann fra Revisionsinstituttet forklarer:

»Hvis man læser bemærkningerne til lovteksten fra 1985, så kan man se, at hensigten med fradraget har været at sikre realværdien af midlerne i organisationerne. Det vil sige undgå, at kapitalen bliver udhulet af inflationen.«

Lugter af et angreb

De seneste år har inflationen ligget på cirka to procent om året. Uden fradraget vurderer rådgivende skatteekspert Christen Amby, at skattesmækket vil æde sig ind på formuen hos både
fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer:

»Man ved ikke hvad inflationen præcis vil være i 2010. Hvis der ingen inflation er, så er det rimeligt nok, at konsolideringsfradraget falder bort. Men vi ved ikke noget om inflationen, og derfor vil det formodentlig betyde, at formuen ikke ajourføres,« siger Christen Amby.

Jesper Due vurderer, at fagbevægelsen sættes under betydeligt pres ved at miste konsolideringsfradraget i 2010:

»LO-forbundene er i forvejen presset af faldende medlemstal, og senest betød skatteforliget, at medlemmernes mulighed for at trække kontingentet fra i skat, blev reduceret. Nu tilføjes der en skat på afkastet af formuerne, som fagbevægelsen ikke tidligere har betalt. Det vil de faglige organisationer betragte som et voldsomt angreb, der yderligere vil sætte fagbevægelsen under pres, idet de har brugt en del af afkastet på formuerne til drift hidtil,« siger Jesper Due.

Spørger man formanden for LO, der repræsenterer langt størstedelen af de organiserede lønmodtagere, hersker der ingen tvivl om, at skattesmækket føles som et angreb.

»I bedste fald er det lovsjusk. I værste fald er det et ideologisk korstog mod fagbevægelsen og den danske arbejdsmarkedsmodel, som regeringen ellers bryster sig af i skåltalerne. Det siger sig selv, at det ikke er rimeligt, at lønmodtagernes strejkeopsparing skal holde for, når skatteministeren skal få enderne til at mødes i en skattereform, der i den grad forgylder whisky-bæltet,« siger Harald Børsting og tilføjer, at opkrævningen efter LO’s opfattelse ikke er juridisk holdbar, fordi der ikke har været opmærksomhed om konsekvensen i forbindelse med lovgivningen.

Ugebrevet A4 ville gerne have spurgt skatteminister Kristian Jensen (V), hvorfor arbejdsmarkedets organisationer skal beskattes ekstra i 2010. Men ministeren har ikke fundet tid til et interview om sagen. Eneste kortfattede kommentar kommer fra presseansvarlig i skatteministeriet Peter Høyer:

»Årsagen til, at fradragets værdi er nul i 2010, er, at det beregnes ud fra den såkaldte § 20-regulering, som i forbindelse med Forårspakke 2.0 ikke reguleres i 2010. Men fra 2011 vil der igen ske en § 20-regulering, og så vil muligheden for et konsolideringsfradrag igen være aktuel.«