SKAT lader udenlandske firmaer løbe fra milliongæld

Af | @IHoumark

Alene i år slipper 344 udenlandske virksomheder for at betale deres momsregning i Danmark. Staten har opgivet at inddrive gælden og går dermed glip af store summer. Det er helt uacceptabelt, lyder det fra flere sider. Skatteministeren lover strammere kurs over for udenlandske platugler.

Foto: Foto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix

FARVEL OG UTAK I årevis har håndværksmestre og fagbevægelsen advaret om, at udenlandske byggefirmaer har alt for nemt ved at slippe for at betale moms. Nu viser tal, som SKAT har udarbejdet til Ugebrevet A4, at fagbevægelsen og mestrene har ret i deres anklager. Alene i år har SKAT måtte opgive at inddrive ubetalt moms fra 344 udenlandske virksomheder, og statskassen er dermed gået glip af 27,5 millioner kroner eller mere.

Både den forrige regering og SKAT udsættes for skarp kritik for at lade udenlandske skyldnere stikke millioner af momskroner i egne lommer. Blandt andre fra lederen af sekretariatet for den faglige organisation Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-Kartellet), Gunde Odgaard.

»Det er mig ubegribeligt, at man ikke for længst har øget indsatsen mod udenlandske virksomheders momssnyd i Danmark. De menige skattemedarbejdere ved jo meget om, at der snydes på vægten og vil gerne gribe ind,« siger Gunde Odgaard.

Direktør for SKAT Udland i Syddanmark, Mogens Pedersen, forklarer, at de 344 sager – der er opstået tilbage i perioden 2006 til 2008 – mod udenlandske firmaer med momsgæld falder for en forældelsesfrist på tre år her i 2011.

Det er dog langt fra den eneste grund til, at statskassen nu går glip af millioner af kroner.

»Når en udenlandsk virksomhed først er rejst hjem, er det tungt for os at forsøge at inddrive momsgæld. Vi skal gøre det via myndighederne i udlandet, og samarbejdet med dem er som hovedregel stift og langsommeligt. Derudover er de 344 opgivne sager et spørgsmål om prioritering af opgaverne i SKAT. Vi har skønnet, at vores personale ville gøre mere gavn ved at løse andre opgaver,« forklarer Mogens Pedersen.

Skylder i snit over en kvart million

Men de 344 sager, der nu falder for forældelsesfristen, er langt fra de eneste sager mod udenlandske firmaer, som SKAT ligger inde med. I alt skylder 809 udenlandske firmaer, der ikke længere er aktive herhjemme – i fagsproget ’afmeldte’, tilsammen omkring 220 millioner kroner. Det fremgår af tal fra Skatteministeriets Inddrivelseskontor, som Ugebrevet A4 har modtaget.

Milliongælden svarer til, at hvert af de udenlandske firmaer, der er smuttet fra en gæld til Danmark, i gennemsnit skylder den danske stat 273.000 kroner, Til sammenligning slæber såkaldte afmeldte danske virksomheder rundt på en gæld på i gennemsnit 89.000 kroner.

Dansk Byggeri har gennem flere år påpeget, at danske byggefirmaer er udsat for unfair konkurrence, når udenlandske konkurrenter slipper af sted med ikke at betale moms og andre skatter i Danmark.

Lederen af erhvervspolitisk afdeling i organisationen, Torben Liborius, finder det da også »uacceptabelt«, at SKAT alene i år har opgivet at forfølge sager mod 344 virksomheder.

»SKAT har for længe troet på, at de udenlandske virksomheder ville være flinke til at svare moms,« siger Torben Liborius og fortsætter:

»Med til billedet hører dog også, at det er umådeligt vanskeligt for SKAT at få penge hjem fra udlandet. For hvorfor skal eksempelvis de polske myndigheder lægge sig i selen for at inddrive penge, som ikke går i den polske statskasse, men i den danske? Det er et problem i hele EU, at de hjemlige myndigheder sjældent yder en effektiv hjælp til momsinddrivelse,« siger Torben Liborius.  

Skatteminister vil lægge sig i selen

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) konstaterer, at »det er svært at inddrive penge i Danmark fra virksomheder, som skylder i moms, og det er endnu sværere i udlandet.«

»Det er et meget, meget kompliceret arbejde at inddrive skat over landegrænser. Jeg vil lægge mig i selen for, at vi får skabt bedre samarbejdsrelationer mellem myndighederne i de andre EU-lande samt i Norden,« siger Thor Möger Pedersen. 

Gunde Odgaard fra BAT-Kartellet hilser ministerens udmelding velkommen. Men tilføjer en syrlig bemærkning:

»Den nye regering pålægger SKAT, at man i højere grad skal til at samarbejde med de udenlandske myndigheder blandt andre de polske. Det bliver jo spændende for SKAT, for det er jo nyt for dem sådan at skulle samarbejde med embedsmænd i Polen.«

»Det er ti år for sent, men det er selvfølgelig bedre end aldrig.«

Et kæmpe fejlskøn

Med hensyn til de 344 virksomheder, som SKAT i år har opgivet at inddrive penge fra, så havde SKAT bogført deres gæld til ikke mindre end 331 millioner kroner. De 331 millioner kroner var dog kun et skøn. Og det skøn viste sig at være alt, alt for højt sat.

SKAT har lavet en undersøgelse blandt 1.300 udenlandske virksomheder, der havde fået fastsat deres momsgæld ud fra et skøn fra SKAT. Ifølge virksomhederne og SKAT’s endelige vurdering viste det sig dog, at de 1.300 virksomheders reelle momsgæld kun udgjorde 8,3 procent af det beløb, som var blevet fastsat ud fra et skøn.

Det betyder, at de 344 virksomheder, som SKAT har opgivet at komme efter, kun har en momsgæld på måske 8,3 procent af 331 millioner kroner. Altså et beløb på 27,5 millioner kroner.

Der er flere forklaringer på, at SKAT’s skøn over momsgælden er blevet så skæv, oplyser skattedirektør Mogens Pedersen.

»Vi har ikke brugt tilstrækkelig med ressourcer på at få udarbejdet realistiske foreløbige fastsættelser. Derudover har vi været hæmmet af, at da de udenlandske virksomheder ikke tidligere har arbejdet i Danmark, har vi ikke haft nogle tidligere omsætningstal at skønne ud fra,« forklarer Mogens Pedersen.

Gunde Odgaard fra BAT-Kartellet undrer sig meget over, at SKAT ikke har bedre styr på tallene.

»Det er underligt, at SKAT har lavet så fejlagtigt et skøn. Men det må være, fordi SKAT render bagefter problemerne. Det er den ringeste måde at løse problemer på,« siger Gunde Odgaard og fortsætter:

»Jeg har svært ved at forholde mig til SKAT’s regnestykker. Bundlinjen er, at man i stedet for at bruge kræfter på at skønne forkert, hellere bør lægge alle kræfter i at samarbejde med eksempelvis de polske myndigheder om at få kradset pengene hjem,« siger Gunde Odgaard.

Tidligere regering får hug

SKAT har ind til i dag været tilbageholdende med at redegøre for udenlandske virksomheders momsgæld og de opgivne sager mod dem. Folketingsmedlem Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti måtte så sent som i august stille spørgsmål til den daværende minister for at få viden om momsgælden. Han nåede dog ikke at få svar, før spørgsmålet blev annulleret som følge af folketingsvalget i september.

»Det er skuffende og uforsvarligt, at SKAT har været så sløset i forhold til at få de udenlandske firmaer til at svare moms. SKAT har været alt for lidt opmærksom på at få inddrevet pengene fra firmaerne, mens de var her i landet,« siger Mikkel Dencker (DF), der er medlem af skatteudvalget i Folketinget.

Når 344 udenlandske firmaer slipper for at se en foged, skyldes det i høj grad, at den tidligere regering så passivt til, mens de udenlandske firmaer snød på vægten. Sådan lyder i hvert fald anklagen fra Gunde Odgaard fra BAT-Kartellet.

»SKAT har ikke udvist rettidig omhu fra starten af, da EU’s østudvidelse trådte i kraft i 2004. Man har bare ladet det her område sejle og har sagt, at det går nok. Ledende embedsmænd med ministeren i spidsen har lagt en tung dyne af inaktivitet ned over nogle ellers kompetente skattefolk,« siger Gunde Odgaard. 

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) ønsker at »lægge al valgkamps-retorik bag sig«, men siger dog om forgængernes indsats:

»SKAT’s medarbejdere yder en enorm indsats og leverer resultater i forhold til de udenlandske firmaer. Men jeg er enig i, at der fra den tidligere regerings side ikke var tilstrækkelig vilje til at gøre op med social dumping og sikre, at også udenlandske virksomheder betalte den moms, som de skulle.«

Sværere at snyde

Regeringspartierne har for nylig indgået et forlig med Enhedslisten om at gøre det sværere for udenlandske virksomheder at overtræde dansk lovgivning og bryde overenskomster. På finansloven for 2012 er der nu sat 65 millioner kroner ekstra af til at bekæmpe social dumping. Heraf får SKAT 20 millioner kroner. Skatteminister Thor Möger Pedersen siger:

»SKAT får nu flere muskler til at komme efter udenlandske virksomheder, der prøver på at snyde med momsen. Vi øger SKAT’s samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet, og vi forbedrer og udbygger samarbejdet med såvel fagbevægelse som arbejdsgivere inden for byggeriet.«  

Før i tiden kunne der gå helt op til et år – og i ekstreme tilfælde helt op til halvandet år – fra en udenlandsk virksomhed havde været aktiv i Danmark, til den blev afmeldt hos SKAT. Den procedure er der nu strammet op på, oplyser skattedirektør Mogens Pedersen.

»Så snart en udenlandsk virksomhed ikke angiver og betaler sin moms, kontakter vi dem. Hvis de ikke længere er aktive i Danmark, bliver de afmeldt, og vi forsøger at få inddrevet eventuel momsgæld,« siger Mogens Pedersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra en af de tidligere skatteministre Peter Christensen eller Kristian Jensen fra Venstre.