Skammeligt høj ledighed

Af Claus Andersen, underviser i PC-Gruppen i Risskov

Fremtidens arbejdsmarked skriger på efteruddannelse, og den skal de ledige have.

173.000 ledige. En stigning på 4.500 fra maj til juni måned. På én måned. Ledighedsprocenten er steget til 6,2 procent. For 50-60-årige 6,8 procent. Den faktiske ledighed er steget med 22,6 procent på et år. 13.500 dagpengeberettigede er blevet fyret på et år. Det er skammeligt!

Bag disse tal er der rigtige, levende mennesker, der kan se frem til en total forandring af deres livsvilkår og aktive deltagelse i vores såkaldte velfærdssamfund, og jo længere tid der går, jo sværere bliver det at komme tilbage. Bare tre måneders ledighed mindsker chancen for at komme i arbejde igen, og en fyreseddel til et menneske i halvtredserne kan meget let betyde et endegyldigt farvel til arbejdsmarkedet. Her er to eksempler fra min hverdag:

En arkitekt, der blev fyret grundet manglende kendskab til IT-programmet AutoCAD. Han har altid klaret sig med blyant og lineal. Nu skulle arkitektarbejdet udføres i AutoCAD, et program han opgav at lære, da han ikke havde det generelle kendskab til IT. »Så kan jeg lige så godt gå på efterløn.« Og det gjorde han. Ledigheden blandt arkitekter er hele 12,9 procent.

En ufaglært SiD’er, der som ufaglært havde »boret huller« i mange år. Men nu skulle de samme huller bores via CAD-programmer, og det havde han ingen forudsætninger for, »og så kan jeg lige så godt gå på efterløn«. Det gjorde han så. Ledigheden i SiD er hele 9,6 procent.

Uddannelse må være vejen frem til varig beskæftigelse. Vi skal målrette efteruddannelserne til kravene på arbejdsmarkedet. Fremtidens arbejdsmarked skriger på efteruddannelse, og den skal de ledige have.