Sjællændere scorer transportfradraget

Af | @JanBirkemose

De nye pendlere har fået skattefradraget til at eksplodere med hele 19 procent på to år. Knap halvdelen af det samlede fradrag på 8,2 milliarder kroner går til en femtedel af pendlerne, som fortrinsvis bor på Sjælland.

Trafikpropper og trængsel på vejnettet er ikke det eneste sted, det voksende antal pendlere bliver synligt. Et andet direkte udtryk for aktiviteten hos pendlerne kan aflæses i det befordringsfradrag, staten giver til lønmodtagere med mere end 24 kilometers kørsel frem og tilbage til deres arbejde. Op gennem halvfemserne har det samlede fradrag ligget forholdsvis stabilt på omkring seks milliarder kroner om året. Men fra 1998 til 2000 er fradraget steget fra 6,9 til 8,2 milliarder kroner – en stigning på 1,3 milliarder kroner eller 19 procent. Stigningen skyldes først og fremmest, at der er kommet flere pendlere, og at de rejser længere end tidligere. Satserne er i samme periode dog også steget svagt.

For to år siden kortlagde det nu nedlagte Transportrådet fordelingen af fradraget. Gennemgangen viste, at der er stor social og geografisk forskel i fordelingen af fradraget. Således er det gennemsnitlige fradrag cirka dobbelt så stort hos personer med en årlig indtægt på mere end 450.000 kroner end hos de lønmodtagere, der har en indtægt under 200.000 kroner om året. Samtidig viser det sig, at den femtedel af de omkring 750.000 lønmodtagere, der har længst til arbejde, modtager knap halvdelen af det samlede fradrag.

Transportrådets gennemgang viser også, at det er indbyggerne i et bredt bælte uden om hovedstadsområdet, der scorer de største fradrag. I gennemsnit er befordringsfradraget per indbygger i Frederiksborg, Roskilde, Vestsjælland og Storstrøms amter mere end dobbelt så stort som i resten af landet. Det skyldes både, at flere her end i andre amter har fradrag, og at fradragene er større. Årsagen er naturligvis, at hovedstaden er landets suverænt største arbejdsmarked.

Beregninger foretaget for Energimiljørådet peger på, at fradraget har stor betydning for trafikkens omfang. Ifølge beregningerne ville bilkørslen nemlig falde med 8,3 procent og togkørslen med 7,1 procent, hvis fradraget blev bortskaffet. Samme beregninger viser, at værdien af fradraget for langt de fleste pendlere kun udgør omkring en-to procent af deres samlede indkomst efter skat.