Sig nu ja

Af

Gør noget – bliv mentor på din arbejdsplads. Sådan lyder opfordringen fra HK, der i sommervarmen har luftet budskabet i avisannoncer, på busser, togstationer og på nettet. Vi har spurgt Kim Simonsen, forbundsformand for HK, hvad meningen er, og om det nytter.

INTERVIEW I kæmpeannoncer opfordrer I os alle sammen til at sige ja. Til hvad?

»Med vores ja-kampagne vil vi gerne have folk til at sige ja til mangfoldighed og tolerance. Ikke mindst på arbejdsmarkedet. Vores opfordring er at sige ja til at tage en ny kollega ind med et andet efternavn end Sørensen og Jensen.«

Annoncerne slår på, at vi er vant til at sige nej. Hvorfor vælger I at kritisere danskerne?

»Fordi det er meget lettere at sige nej end ja. Med et nej slipper man for at tage stilling. Danmark er et ekstremt lukket land og går derved glip af værdifuld arbejdskraft fra udlandet. Lige nu stiger arbejdsløsheden, men om fem-ti år står Danmark med et kæmpe problem, hvis vi ikke får arbejdskraft fra udlandet. Samtidig kan vi også lære af andre kulturer. Og hvem ved – måske er lande i Afrika om 50 år vores vigtigste samhandelspartnere. Så vil vi få stor gavn af somaliske indvandrere. Det er dumt ikke at sige ja til integration.«

Er det ikke unfair at antyde, at danskerne er negative og bagstræberiske og at kæde den adfærd sammen med dårlig integration?

»Vi må alle sammen bidrage til at ændre på, at Danmark er rigtig dårlig til integration.«

Når vi er så dårlige til det - er det så ikke lovlig flot af HK at hævde, at integration ikke er sværere, end man gør det?

»Vi vil gerne sende det signal, at når integration kommer ned på gulv- og arbejdsniveau, er det faktisk ikke så svært. På en arbejdsplads med lutter kridhvide protestanter kan det se vældig farligt ud, men erfaringen viser, at det ændrer sig, når integrationen kommer i øjenhøjde. Så er det lige naturligt at samarbejde med en kollega fra Sudan, en finne og en person fra Thisted, der taler lidt jysk.«

I har i samarbejde med Integrationsministeriet uddannet 73 mentorer – forslår de ikke som en skrædder i Helvede?

»Jo. Vi ser rigtig gerne, at der uddannes mange flere mentorer. De lærer at skabe dialog på arbejdspladsen om de sproglige og kulturelle konflikter, som opstår. Men man kan sagtens fungere som mentor uden en specialuddannelse. Det kræver ikke mentoremblem at spørge en nydansk kollega, om han eller hun vil med over og spise frokost eller spille med på det lokale fodboldhold.«

Overtager jeres mentorer så arbejdsgiverens ansvar for, at nydanske medarbejdere falder til?

»Arbejdsgiverne har bestemt et ansvar. De skal eksempelvis indrette vaskerum og bede-faciliteter, hvis det er relevant. Men det er også et fælles samfundsansvar. Noget vi alle sammen skal sige ja til.«

Vellykket integration forudsætter vel andet og mere end kollegial snak i kantinen?

»Der er også brug for en lang række konkrete initiativer i blandt andet uddannelsessystemet og boligpolitikken. Og der er behov for at diskutere holdninger og værdier. Den debat går vi ind i med denne kampagne, og det har givet os mange positive tilkendegivelser, at vi anser det for en vigtig faglig opgave at være bannerfører mod de kræfter, der modvirker integrationen.«