Sidste chance for Ny Løn

Af

Halvdelen af medlemmerne i Forbundet af Offentligt Ansatte er utilfredse med Ny Løn, viser ny undersøgelse. Kun hver femte er tilfreds med lønsystemet. FOA-formand bebuder et opgør med Ny Løn, hvis det ikke kommer til at fungere bedre inden overenskomstforhandlingerne i 2005.

Det er ikke just jubel og stående applaus, der møder lønsystemet Ny Løn blandt de offentligt ansatte. Senest offentliggjorde Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) i fredags en undersøgelse, der viser, at 49 procent af medlemmerne er utilfredse med den måde, Ny Løn fungerer på. Kun 18 procent er tilfredse, mens en tredjedel erklærer sig hverken tilfredse eller utilfredse. Det er PLS Rambøll Management, der for FOA har spurgt 1.586 medlemmer om deres holdning til Ny Løn.

FOA-formand, Dennis Kristensen, er også helt på det rene med, at både forbundet og de offentlige arbejdsgivere nu skal til at stramme sig gevaldigt an, hvis Ny Løn nogensinde skal komme til at fungere tilfredsstillende for medlemmerne.

»Dette er en meget grundig og dækkende undersøgelse og den bekræfter desværre den tendens, vi har set i andre undersøgelser. Og vi kan simpelthen ikke gennemføre en overenskomstfornyelse om to år, der indeholder Ny Løn, hvis det ikke kommer til at fungere bedre,« siger Dennis Kristensen.

Han gør det klart, at de næste to år dermed er at betragte som sidste chance for Ny Løn og at FOA er klar til at afvikle lønsystemet, hvis det ikke kommer til at fungere bedre.

Undersøgelsen viser også, at et flertal af FOA-medlemmerne – der blandt andre tæller portører, hjemmehjælpere og dagplejere – erklærer sig enige i, at løn bør bestå af en god grundløn til alle med mulighed for mindre tillæg til de enkelte. 59 procent mener, at det i høj grad bør være tilfældet, mens kun 44 procent mener, at løn bør aftales kollektivt, så alle i samme faggruppe får det samme i løn.

Dennis Kristensen opfatter de principielle holdninger til løn sådan, at der trods alt er en vis accept af, at der skal være mulighed for at blive belønnet, hvis man gør en særlig indsats eller har særlige kvalifikationer.

»Medlemmerne kan godt acceptere, at der er et vist aspekt af lønforskel. Men det skal være tillæg bygget på klare kvalifikationer og funktioner, siger FOA-formanden.