SiD vil gå Arbejdsformidlingen i bedene

Af Trine Reitz Bjerregaard

Specialarbejderforbundet har besluttet sig for at byde ind på jobformidlingen i Ribe Amt, når opgaven om få måneder bliver udliciteret. Vi kender markedet, lyder forklaringen.

Når Arbejdsformidlingen i Ribe Amt efter sommerferien udliciterer jobformidlingen for 5.000 ledige, vil Specialarbejderforbundet (SiD) være at finde blandt aktører, der byder ind på opgaven.

»Vi mener, det er bedre, at vi selv gør en indsats for de ledige end at risikere, at de ender i lommerne på nogle useriøse firmaer, der ikke kan give dem en kvalificeret hjælp. Vi har i princippet ikke noget imod andre aktører, men vi kender vores medlemmer og de brancher, de arbejder i, og tror, at vi bedst kan løse opgaven selv,« siger SiD’s distriktssekretær i Ribe Amt, Keld Andersen til www.sid.dk.

Det er blandt andet det såkaldte tre måneders kontaktforløb for de ledige, der udliciteres. Desuden udbydes særlige forløb for specielle målgrupper, som eksempelvis seniorer og ledige med anden etnisk baggrund.

Tilbuddene vil blandt andet blive vurderet på pris, indhold og kendskab til arbejdsmarkedet, og her mener SiD, at fagforbundet er kvalificeret – i hvert fald når det gælder ledige inden for deres eget område. Men vinder SiD udbuddet, vil forbundet også kunne få til opgave at vejlede faglærte og ledige med en videregående uddannelse.

»I det tilfælde vil vi formentlig søge en samarbejdspartner, der kender disse grupper. Vi har jo lov til at bruge underentreprenører. Og vi har jo allerede et samarbejde med andre faglærte forbund, blandt andet om de projekter, vi i forvejen afvikler for ledige,« siger Keld Andersen.

Det bliver SiD’s arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udvalg, der i praksis byder ind, og får SiD en eller flere af opgaverne, skal de i praksis udføres af SiD’s lokale afdelinger.

Det er væsentligt for SiD, at prisen for opgaven kommer til at dække de konkrete udgifter, så medlemmerne ikke kommer til at betale.